Autentično tumačenje odredbe člana 47. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, br. 14/20 - autentično tumačenje)

(„Službeni list APV“, br. 14/20 - autentično tumačenje)

Na osnovu člana 170. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 60/18-prečišćen tekst)

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 02. marta 2020. godine, donela je

AUTENTIČNO TUMAČENjE ODREDBE ČLANA 47. STAV 4. POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O
IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE („SLUŽBENI LIST APV“, BR. 23/14 I 12/20)

Odredba člana 47. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine glasi:

„Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 3% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali, pri čemu se prilikom raspodele mandata primenom sistema najvećeg količnika, količnici svih izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35%.“

Ovu odredbu treba razumeti tako da se pravilo po kojem se količnici izbornih lista političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina uvećavaju za 35% odnosi samo na liste onih političkih stranaka nacionalnih manjina i koalicija političkih stranaka nacionalnih manjina koje su dobile manje od 3% glasova.

Ovo autentično tumačenje objaviti u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“.

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Novi Sad, 02. mart 2020. godina

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE

Ištvan Pastor, s.r.
(Pásztor István, s.k.)