Pokrajinska skupštinska odluka o zastavi Autonomne Pokrajine Vojvodine

("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2004 i 18/2009)

Članak 1

Ovom Odlukom utvrđuje se zastava Autonomne Pokrajine Vojvodine i uređuje protokolarna upotreba zastave.

Članak 2

Zastava Autonomne Pokrajine Vojvodine, teritorijalne autonomije u Republici Srbiji, suvremene Europske regije i članice Skupštine Europskih regija sastoji se od tri boje, crvene, plave i bijele, položene vodoravno u srazmjeri 1:8:1. U sredini plavog polja nalaze se poređane u krug tri zvijezde žute boje. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Zastava je dvostrana, istovjetnog izgleda sa obije strane.

Članak 3

Zastava Autonomne Pokrajine Vojvodine ističe se u obliku koji je utvrđen ovom Odlukom, sukladno ovoj Odluci, drugim propisima i protokolarnim običajima, na način kojim se ne narušava ugled i dostojanstvo Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Članak 4

Zastava AP Vojvodine ističe se uporedo sa zastavom Republike Srbije kada je zakonom ili drugim propisom, predviđeno isticanje zastave Republike Srbije.

Zastava AP Vojvodine ne smije se upotrebljavati ako je oštećena ili je svojim izgledom nepodobna za uporabu.

Članak 5

Za vrijeme održavanja sjednica Skupštine AP Vojvodine zastava AP Vojvodine samostalno se ističe na zgradama u kojima je sjedište Skupštine AP Vojvodine i Izvršnog vijeća AP Vojvodine i u dvoranama u kojima se održavaju sjednice Skupštine AP Vojvodine i sjednice Izvršnog vijeća AP Vojvodine.

Na teritoriju AP Vojvodine zastava AP Vojvodine može se samostalno upotrebljavati i na drugim javnim skupovima, zborovima, priredbama i drugim javnim manifestacijama na kojima se ne predstavlja Republika Srbija.

Zastava AP Vojvodine obvezno se ističe u službenim prostorijama koje koristi predsjednik Skupštine AP Vojvodine i predsjednik Izvršnog vijeća AP Vojvodine, a može se isticati i u drugim službenim prostorijama Skupštine AP Vojvodine i Izvršnog vijeća AP Vojvodine.

Članak 6

Etalon (izvornik) zastave AP Vojvodine čuva se u Skupštini AP Vojvodine i prema njemu se oblikuju zastave u uporabi.

Članak 7

Zastava AP Vojvodine ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavjesa i slično.

Zastavom se ne mogu prekrivati vozila ili drugi predmeti, niti se mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stolne zastavice.

Ako se zastava ističe na govornici mora se postaviti na koplju s desne strane govornika ili na zidu iza govornika, tako da je govornik ne zaklanja.

Članak 8

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objaveu "Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine".

Geometrijska konstrukcija etalona zastave AP Vojvodine:

Застава еталон

Napomena: Dimenzije su neimenovane osim kutnih koje su u stupnjima.
Ova odluka se od 14. prosinca 2009. godine primjenjuje kao Pokrajinska skupštinska odluka, a na temelju Pokrajinske skupštinske odluke o provedbi Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 18/2009).