Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány zászlajáról

(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 2/2004 és 18/2009 szám)

1. szakasz

Ez a határozat Vajdaság Autonóm Tartomány zászlaját állapítja meg, és szabályozza a zászló protokolláris használatát.

2. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartománynak, a Szerb Köztársaságon belüli területi autonómiának, modern európai régiónak, az Európai Régiók Parlamentje tagjának a zászlaja három, piros, kék és fehér színű vízszintes sávból áll, a színek aránya 1:8:1. A kék sáv közepén három sárga csillag van kör alakban elhelyezve. A zászló szélességének és hosszúságának aránya 1:2. A zászló kétoldalú, mindkét oldala azonos.

3. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány zászlaját az e határozatban előírt alakban, ezzel a határozattal, más jogszabályokkal és a protokolláris szabályokkal összhangban, úgy kell kitűzni, hogy ne sértse Vajdaság Autonóm Tartomány tekintélyét és méltóságát.

4. szakasz

Ha törvény vagy más jogszabály a Szerb Köztársaság zászlajának a kitűzését írja elő, Vajdaság AT zászlaját a Szerb Köztársaság zászlaja mellett kell kitűzni.

Vajdaság AT sérült vagy kinézése miatt használatra alkalmatlan zászlaja nem használható.

5. szakasz

Ha Vajdaság AT Képviselőháza ülésezik, Vajdaság AT záaszlaját önállóan kell kitűzni a Vajdaság AT Képviselőházának és Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának otthont adó épületeken, továbbá azokban a termekben, amelyekben Vajdaság AT Képviselőházának és Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának az ülése folyik.

Vajdaság AT zászlaja Vajdaság AT területén önállóan használható más nyilvános összejöveteleken, gyűléseken, rendezvényeken és egyéb olyan közéleti alkalmakkor, amelyek nem a Szerb Köztársaságot képviselik.

Vajdaság AT zászlaját kötelezően ki kell tűzni a Vajdaság AT Képviselőházának elnöke és a Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának elnöke által használt hivatali helyiségekben, de Vajdaság AT Képviselőházának és Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának más hivatali helyiségeiben is kitűzhető.

6. szakasz

Vajdaság AT zászlajának etalonját (szabványmintáját) Vajdaság AT Képviselőháza őrzi, és annak alapján kell elkészíteni a használatban levő zászlókat.

7. szakasz

Vajdaság AT zászlaja nem helyezhető el úgy, hogy a földet érje, s nem használható alapként (aljként), alátétként, terítőként, függönyként stb.

A zászlóval nem takarhatók le járművek vagy más tárgyak, s nem díszíthetők vele tárgyalóasztalok vagy szószékek, kivéve asztali zászlócska formájában.

Ha a zászlót szószékre tűzik, akkor a szónoktól jobbra vagy a szónok mögé a falra kell kitűzni úgy, hogy a szónok ne takarja el.

8. szakasz

Ez a határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

Vajdaság AT zászlóetalonjának geometriai szerkezete:

Zastava

Megjegyzés: A zászló méretei nincsenek meghatározva, csak az arányok és a szögek.
ezt a határozatot a Vajdaság Autonóm Tartomány statútumának végrehajtásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 18/09. szám) alapján 2009. december 14-től mint tartományi képviselőházi rendeletet kell alkalmazni.