Hotărârea Adunării Provinciei privind drapelul Provinciei Autonome Voivodina

("Bul. oficial al P.A.Voivodina", nr. 2/2004 şi 18/2009)

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre se stabileşte drapelul Provinciei Autonome Voivodina şi se reglementează utilizarea protocolară a drapelului.

Articolul 2

Drapelul Provinciei Autonome Voivodina, autonomie teritorială a Republicii Serbia, regiune europeană modernă şi membru al Adunării regiunilor europene este compus din trei culori: roşie, albastră şi albă, aşezate orizontal în proporţie de 1:8:1. În mijlocul câmpului albastru sunt aranjate în formă de cerc, trei steluţe de culoare galbenă. Raportul dintre lăţimea şi lungimea drapelului este de 1:2. Drapelul are două feţe, aspectul lor fiind identic.

Articolul 3

Drapelul P.A. Voivodina se arborează în forma stipulată prin prezenta hotărâre, în conformitate cu prezenta hotărâre, cu alte reglementări şi uzansele protocolare, astfel încât să nu fie încălcate demnitatea şi prestigiul Provinciei Autonome Voivodina.

Articolul 4

Drapelul P.A. Voivodina se arborează alături de drapelul Republicii Serbia în cazul în care prin lege sau alte reglementări este prevăzută arborarea drapelului Republicii Serbia.

Nu poate fi utilizat drapelul P.A. Voivodina care este deteriorat sau care nu corespunde din altă privinţă.

Articolul 5

Pe durata şedinţelor Adunării P.A. Voivodina, drapelul P.A. Voivodina se arborează singur pe edificiul în care se găseşte sediul Adunării P.A. Voivodina şi al Consiliului Executiv, ca şi în sălile în care se ţin şedinţele Adunării P.A. Voivodina şi şedinţele Consiliului Executiv al P.A. Voivodina.

Pe teritoriul P.A. Voivodina drapelul P.A. Voivodina poate fi utilizat în mod independent în cadrul altor sesiuni, întruniri, serbări şi alte manifestări publice la care nu se prezintă Republica Serbia.

Drapelul P.A. Voivodina se afişează în mod obligatoriu în încăperile de serviciu pe care le folosesc preşedintele Adunării P.A. Voivodina şi preşedintele Consiliului Executiv al P.A. Voivodina, dar poate fi afişat şi în alte încăperi de serviciu ale Adunării P.A.Voivodina şi ale Consiliului Executiv al P.A. Voivodina.

Articolul 6

Etalonul (originalul) drapelului P.A. Voivodina se păstrează în Adunarea P.A. Voivodina şi în baza lui se confecţionează drapelele în uz.

Articolul 7

Drapelul P.A. Voivodina nu poate fi atârnat astfel încât să atingă solul şi nici pardoseaua, suportul, covorul, perdeaua sau altele similare.

Cu drapelul nu pot fi acoperite vehiculele sau alte obiecte şi nici nu pot fi împodobite mesele de conferinţe sau tribunele, excepţie fiind fanionul de masă.

Dacă drapelul se arborează la tribună, acesta trebuie să fie montat pe suport în partea dreaptă a vorbitorului sau afişat pe perete în spatele vorbitorului astfel încât acesta să nu-l acopere.

Articolul 8

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Buletinul oficial al P.A. Voivodina".

Construcţia geometrică a etalonului drapelului P.A. Voivodina:

Zastava etalon

Menţiune: Dimensiunile sunt nedefinite, cu excepţia celor unghiulare care sunt date în grade.
Prezenta hotărâre, din 14 decembrie 2009, se aplică ca Hotărâre a Adunării Provinciei, în baza Hotărârii Adunării Provinciei privind aplicarea Statutului Provinciei Autonome Voivodina ("Bul. oficial al P.A.Voivodina" numărul 18/2009).