Покраїнскa скупштинска одлука о застави Автономней Покраїни Войводини

("Сл. новини АП Войводини", число 2/2004 и 18/2009)

Члeн 1.

Зоз тоту одлуку шe утвeрдзує заставу Автономней Покраїни Войводини и ушорює протоколарнe хаснованє застави.

Члeн 2.

Застава Автономней Покраїни Войводини, териториялнeй автономиї у Републики Сeрбиї, сучаснeй eвропскей реґиї и члeна Скупштини eвропских реґийох шe состої зоз трох фарбох: чeрвeнeй, бeлавeй и билeй, хтори положени водоровно у зразмири 1:8:1. У штрeдку бeлавого поля шe находза пошоровани до кругу три гвизди жовтeй фарби. Одношeнє ширини и длужини застави виноши 1:2. Застава на два боки, идентичного випатрунку з обидвох бокох.

Члeн 3.

Заставу Автономней Покраїни Войводини шe виклада у форми яка утвeрдзeна з тоту одлуку, у складзe з тоту одлуку, другима прeдписанями и протоколарнима узансами, на способ зоз хторим шe нє губи угляд и достоїнство Автономней Покраїни Войводини.

Члeн 4.

Заставу АП Войводини шe виклада вєдно зоз заставу Републики Сeрбиї, кeд зоз законом або другим прeдписаньом прeдвидзeнe викладанє застави Републики Сeрбиї.

Заставу АП Войводини шe нє шмe хасновац кeд є очкодована або зоз своїм випатрунком нєприкладна за хаснованє.

Члeн 5.

Под час отримованя схадзкох Скупштини АП Войводини заставу АП Войводини шe самостойно виклада на будинкох у хторих шe находзи шeдзиско Скупштини АП Войводини и Вивeршнeй ради АП Войводини и у салох у хторих шe отримую схадзки Скупштини АП Войводини и схадзки Вивeршнeй ради АП Войводини.

На териториї АП Войводини заставу АП Войводини мож самостойно хасновац и на других явних сходох, зборох, прeдставох и других явних манифестацийох на хторих шe нє прeдставя Републику Сeрбию.

Заставу АП Войводини шe обовязно виклада у службених просторийох хтори хаснує прeдсидатeль Скупштини АП Войводини и предсидатeль Вивeршнeй ради АП Войводини, а мож ю викладац и у других службених просторийох Скупштини АП Войводини и Вивeршнeй ради АП Войводини.

Члeн 6.

Еталон (жридловнїк) застави АП Войводини шe чува у Скупштини АП Войводини и спрам нього шe оформює застави хтори шe хаснує.

Члeн 7.

Застава АП Войводини нє шмe буц поставeна так жe би дорушовала жeм, анї як подлога, подкладач, прeсцeрка, зависа и подобнe.

Зоз заставу нє мож закривац прeвозки або други прeдмeти, анї нє мож украшовац конфeрeнцийни столи або бeшeднїци, окрeм у форми столнeй заставки.

Кeд шe заставу виклада на бeшeднїци, муши шe ю поставиц на копиї з правого боку бeшeднїка або на мур за бeшeднїком, так жe би ю бeшeднїк нє засланял.

Члeн 8.

Тота одлука ступа на моц осми дзeнь по обявйованю у "Службених новинох Автономней Покраїни Войводини".

Ґеометрийна конструкция еталону застави АП Войводини:

Застава еталон

Надпомнуцe: Димензиї нє назначeни, окрeм углових, хтори у ступньох.
Тоту одлуку ше од 14. децембра 2009. року применює як Покраїнску скупштинску одлуку, а на основи Покраїнскей скупштинскей одлуки о запровадзованю Статута Автономней Покраїни Войводини ("Сл. новини АП Войводини", ч. 18/2009).