Pristup informacijama od javnog značaja

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja je uvjet za kvalitetno i učinkovito uživanje drugih ljudskih prava i sloboda (slobode mišljenja, prava na informiranje, biračkog prava, itd) i nezamjenjiv je instrument za uspostavljanje kontrole nad radom tijela države. Ovo pravo građanima otvara put da, bez posrednika, stvarno i odgovorno, sudjeluju u obavljanju javnih poslova i u procesu donošenja odluka, kao i da utječu na njihov sadržaj i učinkovitost provedbe. Na ovaj način se istodobno jača i odgovornost u radu svih nositelja vlasti i stvaraju se uvjeti za brži razvoj demokracije, izgradnju i stabilnost institucije demokracijskog sustava, ali i za ekonomski razvoj zemlje.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja je definirano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Ovlaštena osoba za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama je dr. Sandra Stojković, glavna tajnica Skupštine APV.

Svako, pod jednakim uvjetima, ima pravo na pristup informacijama, s tim što je potrebno ispuniti zahtjev za pristup informacijama od javnog značaja.

Zahtjev za pristup informacijama

Svatko tko želi upotrebiti svoje pravo iz Zakona o slobodnom pristupu informcijama od javnog značaja na ovoj stranici može preuzeti Zahtjev za pristup informaciji od javnog značaja.

Popunjen zahtjev se može podnijeti:

 1. poštom ili predati osobno u pisarnici Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na adresu:

  Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine
  Vladike Platona 1
  21101 Novi Sad
  Republika Srbija
 2. faksom na broj   +381 21 457-917 
 3. elektroničkom poštom na adresu: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Preuzimanje tiskanice zahtjeva

 

Osoba za zaštitu osobnih podataka

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903