A közérdekű információkhoz való hozzáférés

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés az egyéb emberi jogok (pl. gondolatszabadság, tájékoztatáshoz való jog, választójog stb.) minőséges és eredményes érvényesítésének a feltétele és nélkülözhetetlen eszköze az államigazgatási szervek munkája ellenőrzésének. Ez a jog megnyitja az utat ahhoz, hogy a polgárok közvetítő nélkül, valóban és felelősségteljesen vegyenek részt a közügyek intézésében és a döntéshozatalban, s hogy befolyásolják a döntések tartalmát és végrehajtásuknak eredményességét. Így egyszerre erősödik a hatalmat gyakorlók munkájáért való felelősség elve is, létrejönnek a demokrácia gyorsabb fejlődéséhez, a demokratikus intézményrendszer stabilitásához, és egyben az ország gazdasági fejlődéséhez szükséges feltételek is.

A közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény szabályozza.

Az információkhoz való szabad hozzáférés iránti kérelmekben eljárni jogosult személy dr. Sandra Stojković, Vajdaság AT Képviselőházának főtitkára.

Azonos feltételekkel mindenkinek joga van hozzáférni az információkhoz, azzal, hogy ki kell hozzá tölteni a közérdekű információkhoz való hozzáférési kérelmet.

Kérelem az információkhoz való hozzáféréshez

Aki élni akar az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény adta jogával, erről az oldalról letöltheti a közérdekű információkhoz való hozzáférési kérelmet.

A kitöltött űrlap a következőképpen nyújtható be:

 1. postázva vagy személyesen Vajdaság AT Képviselőházának iktatójában az alábbi címen:

  Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine/Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
  Vladike Platona 1/Platon vladika u. 1
  21101 Novi Sad/21108 Újvidék
  Republika Srbija/Szerb Köztársaság

 2. fax útján a következő telefonszámon  +381 21 457-917 
 3. e-mail útján a következő címen: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

A kérelem űrlapjának átvétele

 

Személyes adatok védelmének biztosa

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903