Vajdaság AT Képviselőházának közbeszerzései

Szabályzat Vajdaság AT Képviselőháza és Vajdaság AT Képviselőházi Szolgálata köbeszerzési eljárásának részletes szabályozásáról*

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 2024. évi közbeszerzési terve*

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 2023. évi közbeszerzési terve*

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának 2022. évi közbeszerzési terve*

  Archív 2020*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење 

Изборни и остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

Ред. бр. 1.

 

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о обустави поступка јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за изборни и остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ у 2020. години

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

 

 

Изборни и остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2020.години 

Ред. бр. 2.

 

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

 

 

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ЈН бр.3/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

до 10.06.2020. године до 09:00 часова

 

 

Услуге ресторана са интернационалном кухињом

ЈН бр.4/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 10.06.2020. године до 09:00 часова

 

 

Услуге ресторана са националном кухињом и услуге кетеринга

ЈН бр.5/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 15.06.2020. године до 09:00 часова

 

 Archív 2019*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге ресторана - рибље чарде на Великом бачком каналу

ЈН бр. 1/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 23.04.2019. године до 09:00 часова

 

Услуге ресторана са интернационалном кухињом

ЈН БР. 2/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 03.05.2019. године до 09:00 часова

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ЈН БР. 3/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 31.05.2019. године до 09:00 часова

Услуге ресторана и услуге кетеринга са националном кухињом

ЈН БР. 4/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 14.03.2018. године до 09:00 часова

 Archív 2018*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге винарије - ресторана на Фрушкој гори 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 28.09.2018. године до 09:00 часова

 

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 19.06.2018. године до 09:00 часова

Услуге ресторана са националном кухињом

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 13.04.2018. године до 09:00 часова

Услуге ресторана са рибљим специјалитетима

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

до 13.04.2018. године до 09:00 часова

Услуге ресторана са интернационалном кухињом

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

до 14.03.2018. године до 09:00 часова

 Archív 2017*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе службених путовања у земљи и иностранству

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

до 29.05.2017. године до 09:00 часова

 Archív 2016*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Изборни материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години

Конкурсна документација

Oбавештење o покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

до 30.03.2016. године до 12:30 часова

Изборни материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години

Претходно обавештење

 
Пратећи канцеларијски материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ у 2016.години - 40-16/2016-1.1.1.

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

до 09.03.2016. године до 09:00 часова

 Archív 2015*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда
Угоститељске услуге – ресторан националне кухиње - 40-25/2015-1.2.5.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 23.04.2015. године до 09:00 часова
Услуга хотелског смештаја – смештај предавача на семинару - 40-25/2015-1.2.9.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 12.03.2015. године до 09:00 часова
Праћење медијских објава у штампаним,електронским медијима и на интернет порталима (домаћим медијима и медијима из региона) за период од 12 месеци - 40-25/2015-1.2.2.

Позив

Конкурсна документација

Додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

до 12.03.2015. године до 09:00 часова

 Archív 2014*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда
Сувенири израђени у малим серијама (шoље и бермет) - 40-25/2014-1.1.7.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

дo 11.03.2014. гoдине дo 09:00 часoва
Праћење медијских објава у штампаним,електронским медијима и на интернет порталима (домаћим медијима и медијима из региона) и на интернет порталима за период од 12 месеци. - 40-25/2014-1.2.1.

Позив

Конкурсна документација

Додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

до 12.03.2014. године до 09:00 часова
Организовање свечане вечере - АЕР за пoтребе учесника Пленарнoг заседања Комитета 3 Скупштине еврппских регија - 40-25/2014-1.2.6.

Позив

Конкурсна документација

Обавешетење о закљученом уговору

до 13.03.2014. године до 09:00 часова
Протоколарни поклони - Сетови оловака - 40-25/2014-1.1.2.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

дo 19.06.2014. гoдине дo 09:00 часoва
Протоколарни поклони – мушки поклон сет - 40-25/2014-1.1.3.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

дo 04.08.2014. гoдине дo 09:00 часoва
Женски поклон сет - ешарпа са шналом - 40-25/2014-1.1.1.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Протоколарни поклони - флеш меморија (USB) - са штампом - 40-25/2014-1.1.4.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Квалитетне ракије са војвођанског поднебља - 40-25/2014-1.1.5.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Сувенири израђени у малим серијама - Репродукције акварела - 40-25/2014-1.1.6.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Квалитетна вина са војвођанског поднебља - 40-25/2014-1.1.8.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова

 * Megjegyzés: A szövegek szerb nyelvűek.