Kolegij Skupštine

Kolegij Skupštine je tijelo Skupštine koje saziva predsjednik Skupštine radi koordinacije rada i obavljanja konzultacija u svezi s radom Skupštine.

Kolegij čine predsjednik Skupštine, potpredsjednici Skupštine i predsjednici zastupničkih skupina u Skupštini.

Sastancima kolegija mogu nazočiti i osobe koje nisu članovi kolegija, na poziv predsjednika Skupštine.

Kolegij pomaže predsjedniku Skupštine u predstavljanju Skupštine, sazivanju sjednica Skupštine, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda, usklađivanju rada radnih tijela i drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika Skupštine.