Képviselőházi Kollégium

A  Képviselőház  Kollégiuma  a  Képviselőház  testülete,  amelyet  a  Képviselőház  elnöke  hív  össze  a Képviselőház munkájának koordinálása és a munkájára vonatkozó konzultációk végett.

A  Kollégiumot  a  Képviselőház  elnöke,  a  Képviselőház  alelnökei  és  a  Képviselőház  képviselői csoportjainak elnökei alkotják.

A Kollégium ülésein a Képviselőház elnökének meghívására részt vehetnek olyan személyek is, akik nem tagjai a Kollégiumnak.

A  Kollégium  a  Képviselőház  elnökének  segít  a  Képviselőház  képviselésében,  a  Képviselőház üléseinek összehívásában, a napirendi pontok javaslatának megállapításában, a munkatestületek munkájának összehangolásában és a Képviselőház elnökének hatáskörébe tartozó más kérdésekben.