Grupurile neformale

În baza articolului 226 din Regulamentul privind activitatea Adunării Provinciei Autonome Voivodina, deputaţii în Adunare se pot organiza în anumite grupe neformale cu scopul promovării drepturilor anumitor grupări şi conştientizării cu privire la rolul acestora în societate, precum şi promovării anumitor valori sociale.