Neformálne skupiny

Podľa článku 226 Rokovacieho poriadku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny poslanci v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa môžu organizovať v určitých neformálnych skupinách z dôvodu prezentácie práv určitých skupín a zvyšovania povedomia o ich úlohe v spoločnosti, ako aj prezentácie určitých spoločenských hodnôt.