Skupštinski odbori

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti Skupštine, predlaganje akata, sagledavanje stanja u određenim područijima i obavljanje drugih poslova, obrazuju se odbori kao stalna radna tijela. Odbori imaju predsjednika i deset članova, ako Poslovnikom nije drugačije određeno.

 1. Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine
 2. Odbor za upravna i mandatna pitanja
 3. Odbor za nacionalnu ravnopravnost
 4. Odbor za suradnju s odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine
 5. Odbor za propise
 6. Odbor za gospodarstvo
 7. Odbor za poljoprivredu
 8. Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
 9. Odbor za proračun i financije
 10. Odbor za obrazovanje i znanost
 11. Odbor za mladež i šport
 12. Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, demografsku politiku i drušvenu skrb o djeci
 13. Odbor za kulturu i javno informiranje
 14. Odbor za predstavke i prijedloge
 15. Odbor za ustrojstvo uprave i lokalnu samoupravu
 16. Odbor za utvrđivanje istovjetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj uporabi
 17. Odbor za sigurnost
 18. Odbor za europske integracije i međuregionalnu suradnju
 19. Odbor za ravnopravnost spolova

Na temelju članka 44. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsjednik Skupštine u dogovoru s predsjednicima zastupničkih skupina, predlaže kandidate za predsjednike i članove odbora, srazmjerno broju zastupnika koje te političke stranke imaju u Skupštini.

Skupština može obrazovati, iz reda zastupnika, anketne odbore radi utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima. Odlukom o obrazovanju anketnog odbora utvrđuje se sastav i zadatak odbora.

Skupština može obrazovati povjerenstva radi proučavanja konkretnih pitanja od interesa za pokrajinu. Aktom o obrazovanju određuje se zadatak i sastav povjerenstva.