A képviselőházi bizottságok

A Képviselőház hatáskörébe tartozó kérdések megtárgyalása és megvitatása, az aktusok előterjesztése, a meghatározott területek helyzetének áttekintése és egyéb teendők ellátása végett állandó munkatestületként bizottságok alakulnak. A bizottságoknak elnöke és tíz tagja van, ha az ügyrend máshogy nem rendelkezik.

 1. a Tartomány Alkotmányjogi Helyzetével Foglalkozó Bizottság
 2. Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság
 3. a Nemzetek Egyenjogúságával Foglalkozó Bizottság
 4. a Nemzetgyűlés Bizottságaival a Tartomány Hatáskörének Érvényesítésében Együttműködő Bizottság
 5. Jogszabály-ügyi Bizottság
 6. Gazdasági Bizottság
 7. Mezőgazdasági Bizottság
 8. Településrendezési, Területtervezési és Környezetvédelmi Bizottság
 9. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
 10. Oktatási és Tudományügyi Bizottság
 11. Ifjúsági és Sportbizottság
 12. Egészségügyi, Szociálpolitikai, Munkaügyi, Népesedéspolitikai és Gyermekellátási Bizottság
 13. Művelődési és Tájékoztatási Bizottság
 14. Folyamodvány– és Javaslatügyi Bizottság
 15. Közigazgatás-szervezési és Helyi Önkormányzati Bizottság
 16. a Hivatalos Használatú Nyelveken Megjelenő Jogszabályokat Azonosító Bizottság
 17. Biztonsági Bizottság
 18. Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság
 19. a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Bizottság

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza Ügyrendjének 44. szakasza alapján a Képviselőház elnöke a képviselőházi képviselőcsoportok elnökeivel egyetértésben jelölteket javasol a bizottságok elnökének és tagjainak személyére, az adott pártok képviselőházi képviselőinek számával arányosan.

A Képviselőház az egyes jelenségekről vagy eseményekről szóló tények megállapítása céljából a képviselők közül tényfeltáró bizottságokat alakíthat. A tényfeltáró bizottság megalakításáról szóló határozat megállapítja a bizottság összetételét és feladatát.

A Képviselőház konkrét tartományi érdekű kérdések tanulmányozása céljából különbizottságokat alakíthat. A megalakításról szóló aktusban meg kell határozni a különbizottság feladatát és összetételét.