Comitetele Adunării

Pentru examinarea şi dezbaterea problemelor din sfera de atribuţii a Adunării, propunerea actelor, analiza situaţiei în anumite domenii şi efectuarea altor treburi se înfiinţează comitete ca organisme de lucru permanente.Comitetele au preşedinte şi 10 membri, dacă prin Regulament nu este altfel prevăzut.

 1. Comitetul pentru Problemele Poziţiei Constituţional – Juridice a Provinciei
 2. Comitetul pentru problemele administrative şi mandate
 3. Comitetul pentru Egalitatea Naţională în Drepturi
 4. Comitetul pentru Cooperarea cu Comitetele Adunării Naţionale la Realizarea Competenţei Provinciei
 5. Comitetul pentru Reglementări
 6. Comitetul pentru Economie
 7. Comitetul pentru Agricultură
 8. Comitetul pentru Urbanism, Planificarea şi Amenajarea Spaţiului şi Protecţia Mediului
 9. Comitetul pentru Buget şi Finanţe
 10. Comitetul pentru Educaţie şi Ştiinţă
 11. Comitetul pentru Tineret şi Sport
 12. Comitetul pentru Sănătate, Politica Socială, Muncă, Politica Demografică şi Grija Societăţii faţă de Copii
 13. Comitetul pentru Cultură şi Informarea Publică
 14. Comitetul pentru Petiţii şi Propuneri
 15. Comitetul pentru Organizarea Administraţiei şi Autoguvernarea Locală
 16. Comitetul pentru Stabilirea Autenticităţii Reglementărilor Provinciale în Limbile în Uz Oficial
 17. Comitetul pentru Securitate
 18. Comitetul pentru Integrări Europene şi Cooperare Interregională
 19. Comitetul pentru Egalitatea de Şanse

În conformitate cu articolul 44 al Regulamentului privind activitatea Adunării Provinciei Autonome Voivodina preşedintele Adunării, în înţelegere cu reprezentanţii cluburilor de deputaţi, propune candidaţii de preşedinţi şi membri ai comitetului, proporţional cu numărul de deputaţi pe care cluburile respective de deputaţi îi au în Adunare.

Din rândul deputaţilor Adunarea poate forma comitete de anchetă în vederea stabilirii faptelor cu privire la anumite situaţii şi evenimente. Prin hotărârea privind înfiinţarea comitetului de anchetă se stabileşte componenţa şi sarcinile comitetului.

Adunarea poate înfiinţa comisii pentru studierea problemelor concrete de interes pentru Provincie. Prin actul de înfiinţare se stabilesc sarcinile şi componenţa comisiei.