A képviselőházi elnök meghatalmazásai és kötelességei

Vajdaság AT Képviselőházának ügyrendje (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 60/2018. szám- egységes szerkezetbe foglalt szöveg), a képviselőház elnökét az alábbi meghatalmazások és kötelezettségek illetik meg:

 • képviseli a Képviselőházat;
 • kiírja a képviselői választást;
 • összehívja a képviselőház üléseit és megállapítja a napirendi javaslatot;
 • összehívja a Képviselőházi Kollégium gyűléseit és elnököl a gyűlésein;
 • elnököl a képviselőházi üléseken;
 • gondoskodik a rendmegtartásáról az üléseken és az ügyrend alkalmazásáról;
 • gondoskodik a munkatestületek idejében történő és összehangolt munkájáról;
 • aláírja a képviselőház által meghozott aktusokat;
 • kijelöli a képviselőház képviselőit egyes reprezentatív alkalmakkor;
 • a képviselőház nevében védnökséget vállal;
 • a statútumban, tartományi képviselőházi rendeletben és az ügyrendben meghatározott egyéb feladatokat is ellát.