Atribuţiile şi îndatoririle preşedintelui Adunării

Conform Regulamentului privind activitatea Adunării P.A. Voivodina („Bul. oficial al P.A. Voivodina“, 60/2018- text definitiv), preşedintele Adunării are următoarele atribuţii şi sarcini:

 • reprezintă Adunarea,
 • decretează alegerile de deputaţi,
 • convoacă şedinţele Adunării şi stabileşte propunerea ordinii de zi,
 • convoacă şedinţele Colegiului Adunării şi prezidează şedinţele,
 • prezidează şedinţele Adunării,
 • se îngrijeşte de menţinerea ordinii la şedinţe şi de aplicarea Regulamentului privind activitatea,
 • se îngrijeşte ca activitatea organismelor de lucru să fie conformată şi să se desfăşoare la timp,
 • semnează actele adoptate de Adunare,
 • desemnează reprezentanţii Adunării în anumite împrejurări reprezentative,
 • acceptă patronatele în numele Adunării şi
 • efectuează şi alte activităţi stabilite prin Statut, hotărârea Adunării Provinciei şi prin Regulamentul privind activitatea.