Deputaţii

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile nemijlocite, prin vot secret, după sistemul electoral proporţional şi majoritar, pe o perioadă de patru ani.

Deputatului îi încetează mandatul înainte de termenul pentru care a fost ales: prin înaintarea demisiei, dacă printr-o sentinţă judecătorească definitivă a fost condamnat la pedeapsă necondiţionată cu închisoarea cu durata de cel puţin şase luni, dacă printr-o hotărâre definitivă a fost privat de capacitatea de exerciţiu, prin preluarea serviciului respectiv a funcţiilor care, în conformitate cu legea respectiv Hotărârea privind alegerea deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, sunt incompatibile cu funcţia de deputat, dacă nu mai are domiciliul pe teritoriul provinciei, prin pierderea cetăţeniei şi deces. Mandatul deputatului căruia i-a încetat mandatul înainte de termenul pentru care a fost ales, aparţine listei electorale de pe care a fost ales. Acest mandat se acordă următorului candidat de pe lista electorală pentru care partidul nu a primit mandat.

Datele prezentate se referă la structura deputaţilor conform rezultatelor alegerilor de deputaţi în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, desfăşurate pe data de 21 iunie și 1 iulie 2020.

Lista deputaţilor Adunării P.A. Voivodina:

 1. Borislav Antonić
 2. dr. Daniel Babić
 3. mr Svetlana Babić
 4. dr. Bojan Bagi
 5. Darko Bađok
 6. Uroš Bajić
 7. Milan Beara
 8. Aleksandra Berić
 9. Branislav Bogaroški
 10. Darko Bogosavlјević
 11. Milica Božić
 12. Nenad Borović
 13. Miroslav Bošković
 14. Jan Brtka
 15. Aleksandar Bubalo
 16. Miodrag Bulajić
 17. Aleksandar Bundalo
 18. Hajnalka Burány
 19. Latinka Vasilјković
 20. Milan Vlaisavljević
 21. Rajka Vujović
 22. Dejan Vuković
 23. Milan Garašević
 24. Predrag Ginculj
 25. Smiljana Glamočanin Varga
 26. Miloš Davidović
 27. Igor Dereta
 28. István Dobó
 29. Novo Dovedan
 30. Éva Dubacz
 31. Aleksandra Đanković
 32. Maja Đikanović
 33. Milan Đukić
 34. Aleksandar Đurđev
 35. Vladislav Živanović
 36. Nemanja Zavišić
 37. Aleksandar Zirojević
 38. Nataša Zlatković
 39. Damir Zobenica
 40. prof. dr Goran Ivančević
 41. dr. Ružica Igić
 42. Đurađ Jakšić
 43. Bojana Jelić
 44. Jelena Jovanović
 45. Milica Jurić
 46. Kovács Károly
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Duško Kočalka
 50. Milan Kraguljac
 51. Dejana Krsmanović
 52. Bilјana Krušić
 53. Vojislav Kulačanin
 54. Nataša Lalić
 55. dr. Goran Latković
 56. Saša Levnajić
 57. Stojanka Lekić
 58. Jelena Lopušina
 59. Novak Maksimović
 60. Aleksandra Maletić
 61. Želјko Malušić
 62. Aleksandar Mandić
 63. Nada Mandić
 64. Ilija Maravić
 65. Marko Marić
 66. Jovana Medenica
 67. Nada Milanović
 68. Đorđe Milićević
 69. Miloš Milovanović
 70. Želјka Milošević
 71. Radmila Mitrović
 72. Stanka Mihajlov
 73. Ljubodrag Miščević
 74. dr Imre Nagy
 75. dr Marina Nedelјković
 76. Tatjana Nikolić
 77. Boris Novaković
 78. Aleksandar Odžić
 79. Dejan Panić
 80. Pásztor István
 81. Nika Petrović
 82. Predrag Petrović
 83. Anna-Mária Pintér
 84. Ilija Pirkov
 85. Ljilјana Plazačić
 86. Suzana Pronić
 87. dr. Goran Puzić
 88. Žaklina Radić Krstić
 89. Bojan Rašić
 90. Branislav Ristivojević
 91. Miroslav Rodić
 92. Ivana Rosić
 93. Snežana Sedlar
 94. Aleksandar Smilјanić
 95. Vladimir Soro
 96. Dmitar Stanišić
 97. Jasmina Stevanović
 98. Igor Stojkov
 99. Mia Strajin
 100. Danica Stričević
 101. Milan Subotin
 102. Pavel Surový
 103. Ivan Tešić
 104. Vesna Tomić
 105. Ladislav Tomić
 106. Miloš Tubić
 107. Vesna Furundžić
 108. Stanislava Hrnjak
 109. Karolina Hugyik
 110. Gizela Crkvenjakov
 111. Nenad Čanak
 112. mr Dejan Čapo
 113. Miroslav Čeman
 114. Slobodan Čikić
 115. László Csikós
 116. Momo Čolaković
 117. Nada Ševo
 118. Marko Šijan
 119. mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović