Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina

 1. Dmitar Stanišić, Predsjednik
 2. Stanislava Hrnjak, Zamjenik predsjednika
 3. Verka Bagić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Ljubica Bertović
 8. Nenad Borović
 9. Aleksandar Bubalo
 10. Miodrag Bulajić
 11. Maja Vitman
 12. Milan Vlaisavljević
 13. Tatjana Voskresenski
 14. Mišo Gvoić
 15. Predrag Ginculj
 16. Dušanka Golubović
 17. Ivan Grujin
 18. Dobrosav Dević
 19. Milan Đukić
 20. Vladimir Đurović
 21. Nemanja Zavišić
 22. Aleksandar Zirojević
 23. Damir Zobenica
 24. Bojana Jelić
 25. Jelena Jovanović
 26. Rajko Kapelan
 27. Matija Kovač
 28. Dejana Krsmanović
 29. Snežana Lazić
 30. Saša Levnajić
 31. Aleksandra Maletić
 32. Aleksandar Mandić
 33. Marko Marić
 34. Bojan Marjanović
 35. Jovana Medenica
 36. Nikolina Milovanović
 37. Radmila Mitrović
 38. Danijela Mićević
 39. Stanka Mihajlov
 40. Ljubodrag Miščević
 41. Anđelka Nađ Nemedi
 42. Danijela Obradović
 43. Žaklina Radić Krstić
 44. Nenad Radmanović
 45. Bojan Rašić
 46. Miroslav Rodić
 47. Dragan Samardžić
 48. Aleksandra Sokolović
 49. Vladimir Soro
 50. Aleksandra Stankov
 51. Jasmina Stevanović
 52. Igor Stojkov
 53. Mia Strajin
 54. Milan Subotin
 55. Ivan Tešić
 56. Sonja Todorović
 57. Neda Tomašević
 58. Dalibor Forgić
 59. Gizela Crkvenjakov
 60. Slobodan Čikić
 61. Marko Šijan
 62. Jasna Šproh

Zastupnička skupina

 1. Balint Juhas, Predsjednik
 2. dr. Bojan Bagi, Zamjenik predsjednika
 3. Hajnalka Burány
 4. István Dobó
 5. Robert Konja
 6. dr Viktor Molnar
 7. Anna-Mária Pintér
 8. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 9. Karolina Hugyik

Zastupnička skupina

 1. Dejan Panić, Predsjednik
 2. Pavel Surovi, Zamjenik predsjednika
 3. Milica Božić
 4. Aleksandar Đurđev
 5. mr. Miroslav Španović

Zastupnička skupina

 1. Robert Šebek, Predsjednik
 2. Milan Vasiljević, Zamjenik predsjednika
 3. Gabriela Visinger Milutinović
 4. Đorđo Đorđić
 5. Bojan Jankulović
 6. Mile Jurkić
 7. dr Nikolaje Marina
 8. Marica Puškaš
 9. Tanja Raca

Zastupnička skupina

 1. Mihailo Brkić, Predsjednik
 2. Dejan Kulja , Zamjenik predsjednika
 3. Branislav Grubački
 4. Dragana Zavalić
 5. Igor Kovačić
 6. Tamara Maksić
 7. Saška Radujkov
 8. Milan Turanjanin

Zastupnička skupina

 1. Aleksandra Đanković, Predsjednik
 2. Želјka Milošević, Zamjenik predsjednika
 3. Dušan Bajatović
 4. Miroslav Bošković
 5. Boris Novaković
 6. Milorad Radojević
 7. Branko Ćurčić

Zastupnička skupina

 1. Stanko Pužić, Predsjednik
 2. Nataša Ademi, Zamjenik predsjednika
 3. Predrag Dragojević
 4. Maja Mićić
 5. Ivan Mladenović
 6. Milica Tomić
 7. Nemanja Šarčević

Zastupnička skupina

 1. dr Radivoje Jovović, Predsjednik
 2. Daniel Kovačić, Zamjenik predsjednika
 3. Ljiljana Gusić
 4. prof. dr Miroslav Ilić
 5. Svetlana Kozić
 6. Tatjana Ljubišić

Zastupnička skupina

 1. Branislav Ristivojević, Predsjednik
 2. prof. dr. Goran Ivančević, Zamjenik predsjednika
 3. Zlata Đerić
 4. dr. Ružica Igić
 5. Milivoje Todorović
 6. Miloš Tubić
 7. Slavica Škrbić

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina