Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DJECU.“

 1. Dmitar Stanišić, Predsjednik
 2. Saša Levnajić, Zamjenik predsjednika
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Darko Bogosavljević
 8. Milica Božić
 9. Nenad Borović
 10. Aleksandar Bubalo
 11. Miodrag Bulajić
 12. Aleksandar Bundalo
 13. Latinka Vasiljković
 14. Milan Vlaisavljević
 15. Rajka Vujović
 16. Predrag Vuković
 17. Milan Garašević
 18. Predrag Ginculj
 19. Novo Dovedan
 20. Aleksandar Đedovac
 21. Milan Đukić
 22. Aleksandar Đurđev
 23. Nemanja Zavišić
 24. Aleksandar Zirojević
 25. Damir Zobenica
 26. Bojana Jelić
 27. Jelena Jovanović
 28. Milica Jurić
 29. Matija Kovač
 30. Sanja Kovačević
 31. Dejana Krsmanović
 32. Biljana Krušić
 33. Stojanka Lekić
 34. Aleksandra Maletić
 35. Aleksandar Mandić
 36. Nada Mandić
 37. Ilija Maravić
 38. Marko Marić
 39. Jovana Medenica
 40. Gordana Milenković
 41. Đorđe Milićević
 42. Miloš Milovanović
 43. Igor Mirović
 44. Radmila Mitrović
 45. Stanka Mihajlov
 46. Ljubodrag Miščević
 47. Tatjana Nikolić
 48. Dejan Panić
 49. Ljubo Panić
 50. Nika Petrović
 51. Predrag Petrović
 52. Ljiljana Plazačić
 53. Suzana Pronić
 54. Žaklina Radić Krstić
 55. Bojan Rašić
 56. Miroslav Rodić
 57. Ivana Rosić
 58. Snežana Sedlar
 59. Svetlana Selaković
 60. Vladimir Soro
 61. Jasmina Stevanović
 62. Igor Stojkov
 63. Mia Strajin
 64. Danica Stričević
 65. Milan Subotin
 66. Pavel Surovi
 67. Ivan Tešić
 68. Marina Toman
 69. Vesna Tomić
 70. Aleksandar Farkaš
 71. Vesna Furundžić
 72. Stanislava Hrnjak
 73. Gizela Crkvenjakov
 74. Slobodan Čikić
 75. Momo Čolaković
 76. mr. Miroslav Španović

Zastupnička skupina „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija“

 1. Dušan Bajatović, Predsjednik
 2. Željka Milošević, Zamjenik predsjednika
 3. dr Daniel Babić
 4. Miroslav Bošković
 5. Jan Brtka
 6. Smiljana Glamočanin Varga
 7. Aleksandra Đanković
 8. Nataša Zlatković
 9. Sreten Jovanović
 10. dr Goran Latković
 11. Željko Malušić
 12. Boris Novaković
 13. Miroslav Čeman

Zastupnička skupina „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - István Pásztor“

 1. dr. Bojan Bagi, Predsjednik
 2. Livia Korponai, Zamjenik predsjednika
 3. Hajnalka Buranj
 4. Ištvan Dobo
 5. Eva Dubac
 6. Karolj Kovač
 7. dr Imre Nađ
 8. István Pásztor
 9. Ana-Marija Pinter
 10. Ilija Pirkov
 11. Laslo Čikoš

Zastupnička skupina „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“

 1. Branislav Bogaroški, Predsjednik
 2. Aleksandar Odžić, Zamjenik predsjednika
 3. Nataša Lalić
 4. Olena Papuga
 5. Nenad Čanak
 6. mr. Dejan Čapo

Zastupnička skupina „DSS METLA – MILOŠ JOVANOVIĆ“

 1. Branislav Ristivojević, Predsjednik
 2. Miloš Tubić , Zamjenik predsjednika
 3. Ružica Igić
 4. Ladislav Tomić
 5. Nada Ševo

Zastupnička skupina „POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE“

 1. doc. dr Goran Ivančević, Predsjednik
 2. Vladislav Živanović, Zamjenik predsjednika
 3. Dejan Vuković
 4. Bojana Jelić
 5. Novak Maksimović

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina

 1. Đurađ Jakšić
 2. Vojislav Kulačanin
 3. Marina Nedeljković
 4. Aleksandar Smiljanić