Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBJEĐUJE"

 1. Milenko Jovanov, Predsjednik
 2. Milan Vlaisavljević, Zamjenik predsjednika
 3. Gavra Avramov
 4. Darko Bađok
 5. Dragan Božić
 6. Nenad Borović
 7. dr. Željko Vidović
 8. dr Tatiana Vujačić
 9. Rajka Vujović
 10. Darko Vukoje
 11. Predrag Ginculj
 12. Dragan Dragić
 13. Aleksandar Đedovac
 14. Dragana Đurić-Bulatović
 15. Sanja Žigić
 16. Damir Zobenica
 17. Jelena Jovanović
 18. Slađana Jovanović
 19. Uroš Kandić
 20. Marko Karanfilović
 21. mr. Milica Kirćanski
 22. Matija Kovač
 23. Sanja Kovačević
 24. Neđeljko Konjokrad
 25. Dušan Korać
 26. Dejana Krsmanović
 27. Radomir Kuzmanović
 28. Bore Kutić
 29. Jovan Lazarov
 30. Saša Levnajić
 31. Stojanka Lekić
 32. Milorad Lemić
 33. Nada Mandić
 34. Ilija Maravić
 35. Marko Marić
 36. Dr Predrag Matejin
 37. Jovana Medenica
 38. Rajko Mijović
 39. Nada Milanović
 40. Stanka Mihajlov
 41. Dejan Mihaljica
 42. Jelena Mihelčić
 43. Ljubodrag Miščević
 44. Predrag Petrović
 45. Dragana Potpara
 46. Mirjana Radojević
 47. Laura Rajnović Evetović
 48. Miroslav Rodić
 49. Snežana Sedlar
 50. Zdravko Simić
 51. Dmitar Stanišić
 52. Jasmina Stevanović
 53. Dušan Stipanović
 54. Tihomir Stojaković
 55. Mia Strajin
 56. Zoran Subotić
 57. Pavel Surovi
 58. Vesna Terzin
 59. Vučeta Tošković
 60. Nenad Trbović
 61. Aleksandar Farkaš
 62. Gizela Crkvenjakov
 63. Marko Šijan
 64. mr. Miroslav Španović

Zastupnička skupina "DS-DSHV"

 1. Goran Paunović, Predsjednik
 2. Gordana Kozlovački, Zamjenik predsjednika
 3. Miroslav Vasin
 4. Nebojša Novaković
 5. Vesna Prćić
 6. Ana Tomanova Makanova

Zastupnička skupina "Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija"

 1. Pavle Budakov, Predsjednik
 2. Svetlana Babić, Zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. Branislava Belić
 4. Zoran Vranešević
 5. Goran Gonđa
 6. Aleksandra Đanković
 7. Sreten Jovanović
 8. Dragomir Lalić
 9. dr Goran Latković
 10. Slavenko Unković
 11. Jovanka Čolak-Kiraly

Zastupnička skupina "Liga socijaldemokrata Vojvodine"

 1. Branislav Bogaroški, Predsjednik
 2. mr. Dejan Čapo, Zamjenik predsjednika
 3. Dušan Jakovljev
 4. Aleksandar Jovanović
 5. Robert Kolar
 6. Bojan Kostreš
 7. Sandra Ristić
 8. mr. Maja Sedlarević
 9. Saša Šućurović

Zastupnička skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - István Pásztor– Savez vojvođanskih Mađara - István Pásztor"

 1. Lenke Erdély, Predsjednik
 2. Ilona Pelt, Zamjenik predsjednika
 3. dr. Bojan Bagi
 4. László Kormányos
 5. István Pásztor
 6. Lajos Patyi

Zastupnička skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA"

 1. Đurađ Jakšić, Predsjednik
 2. Milan Ćuk, Zamjenik predsjednika
 3. Smiljana Glamočanin Varga
 4. Ivana Zečević
 5. Vojislav Kulačanin
 6. Ivica Milankov
 7. Danijel Radić
 8. Dragan Stjepanović
 9. Nemanja Šarčević

Zastupnička skupina "ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia"

 1. Zlata Đerić , Predsjednik
 2. Ákos Elvegyi, Zamjenik predsjednika
 3. Jelena Balašević
 4. Amir Bislimi
 5. Svetlana Kozić
 6. Arsen Kurjački
 7. Borislav Novaković
 8. Áron Csonka

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina

 1. Katica Bengin
 2. Zorica Damjanović
 3. Jelena Delić
 4. Aleksandar Zelenski
 5. Branislava Jeftić
 6. Dejan Maksimović
 7. Ivan Stijepović