Poslanecké skupiny

V zhromaždení sa môže zriadiť poslanecká skupina najmenej z piatich poslancov. Poslanec môže byť členom len jednej poslaneckej skupiny. Poslaneckú skupinu tvoria poslanci jednej politickej strany, inej politickej organizácie alebo skupiny občanov. Poslaneckú skupinu môžu združovaním zriadiť poslanci viac politických strán, iných politických organizácií alebo skupiny občanov.

Poslaneckú skupinu predstavuje predseda poslaneckej skupiny. Poslanecká skupina má zástupcu predsedu poslaneckej skupiny, ktorý zastupuje predsedu, ak je on neprítomný.

Poslanecká skupina prostredníctvom svojho predsedu má právo podávať návrh na zaradenie jednotlivých otázok do rokovacieho programu zasadnutia zhromaždenia a výborov, k návrhu uznesenia, iného predpisu a normatívneho aktu v postupe jeho prerokúvania vyjadrovať svoju mienku a návrhy, podávať amendementy a vykonávať iné úkony stanovené rokovacím poriadkom.

Poslanecké skupiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín


Poslanecká skupina

 1. Dmitar Stanišić, Predseda
 2. Stanislava Hrnjak, zástupca predsedu
 3. Verka Bagić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Ljubica Bertović
 8. Nenad Borović
 9. Aleksandar Bubalo
 10. Miodrag Bulajić
 11. Maja Vitman
 12. Milan Vlaisavljević
 13. Tatjana Voskresenski
 14. Mišo Gvoić
 15. Predrag Ginculj
 16. Dušanka Golubović
 17. Ivan Grujin
 18. Dobrosav Dević
 19. Milan Đukić
 20. Vladimir Đurović
 21. Nemanja Zavišić
 22. Aleksandar Zirojević
 23. Damir Zobenica
 24. Bojana Jelić
 25. Jelena Jovanović
 26. Rajko Kapelan
 27. Matija Kovač
 28. Dejana Krsmanović
 29. Snežana Lazić
 30. Saša Levnajić
 31. Aleksandra Maletić
 32. Aleksandar Mandić
 33. Marko Marić
 34. Bojan Marjanović
 35. Jovana Medenica
 36. Nikolina Milovanović
 37. Radmila Mitrović
 38. Danijela Mićević
 39. Stanka Mihajlov
 40. Ljubodrag Miščević
 41. Anđelka Nađ Nemedi
 42. Danijela Obradović
 43. Žaklina Radić Krstić
 44. Nenad Radmanović
 45. Bojan Rašić
 46. Miroslav Rodić
 47. Dragan Samardžić
 48. Aleksandra Sokolović
 49. Vladimir Soro
 50. Aleksandra Stankov
 51. Jasmina Stevanović
 52. Igor Stojkov
 53. Mia Strajin
 54. Milan Subotin
 55. Ivan Tešić
 56. Sonja Todorović
 57. Neda Tomašević
 58. Dalibor Forgić
 59. Gizela Crkvenjakov
 60. Slobodan Čikić
 61. Marko Šijan
 62. Jasna Šproh

Poslanecká skupina

 1. Balint Juhas, Predseda
 2. dr. Bojan Bagi, zástupca predsedu
 3. Hajnálka Burány
 4. István Dobó
 5. Robert Konja
 6. dr Viktor Molnar
 7. Anna-Mária Pintér
 8. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 9. Karolina Hugyik

Poslanecká skupina

 1. Dejan Panić, Predseda
 2. Pavel Surový, zástupca predsedu
 3. Milica Božić
 4. Aleksandar Đurđev
 5. Mr. Miroslav Španović

Poslanecká skupina

 1. Robert Šebek, Predseda
 2. Milan Vasiljević, zástupca predsedu
 3. Gabriela Visinger Milutinović
 4. Đorđo Đorđić
 5. Bojan Jankulović
 6. Mile Jurkić
 7. dr Nikolaje Marina
 8. Marica Puškaš
 9. Tanja Raca

Poslanecká skupina

 1. Mihailo Brkić, Predseda
 2. Dejan Kulja , zástupca predsedu
 3. Branislav Grubački
 4. Dragana Zavalić
 5. Igor Kovačić
 6. Tamara Maksić
 7. Saška Radujkov
 8. Milan Turanjanin

Poslanecká skupina

 1. Aleksandra Đanković, Predseda
 2. Želјka Milošević, zástupca predsedu
 3. Dušan Bajatović
 4. Miroslav Bošković
 5. Boris Novaković
 6. Milorad Radojević
 7. Branko Ćurčić

Poslanecká skupina

 1. Stanko Pužić, Predseda
 2. Nataša Ademi, zástupca predsedu
 3. Predrag Dragojević
 4. Maja Mićić
 5. Ivan Mladenović
 6. Milica Tomić
 7. Nemanja Šarčević

Poslanecká skupina

 1. dr Radivoje Jovović, Predseda
 2. Daniel Kovačić, zástupca predsedu
 3. Ljiljana Gusić
 4. prof. dr Miroslav Ilić
 5. Svetlana Kozić
 6. Tatjana Ljubišić

Poslanecká skupina

 1. Branislav Ristivojević, Predseda
 2. prof. dr Goran Ivančević, zástupca predsedu
 3. Zlata Đerić
 4. dr. Ružica Igić
 5. Milivoje Todorović
 6. Miloš Tubić
 7. Slavica Škrbić

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín