Potpredsjednica Aleksandra Maletić

Aleksandra Maletić izabrana je za potpredsjednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na prvoj sjednici Skupštine, održanoj 25. travnja 2024. godine.

Članica je Srpske napredne stranke i članica Kluba zastupnika „ALEKSANDAR VUČIĆ - VOJVODINA NE SME DA STANE” u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Dužnosti u Skupštini

• potpredsjednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

 

Životopis

Rođena je 2. siječnja 1982. godine, u Novom Sadu.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Svetozar Marković“  završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu, odsjek Psihologija. Nakon studija psihologije pohađa edukacije za psihoterapeuta na REBT pridruženom trening centru Instituta „Albert Ellis“ iz New Yorka.

Zaposlena je u  Upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Nakon stažiranja u Domu zdravlja Novi Sad i  položenog državnog ispita u Ministarstvu zdravstva 2010. godine, u nekoliko organizacija radila kao savjetnik kroz psihoterapijski rad.

Srpskoj naprednoj stranci pristupa 2009. godine, a članica Glavnog odbora postaje 2014. godine. Članica je Izvršnog odbora Srpske napredne stranke.

Za odbornicu Skupštine grada Novog Sada birana je 2012. godine na listi Srpske napredne stranke. Bila je narodna zastupnica Srpske napredne stranke u dva mandata; prvi put je izabrana za zastupnicu u Narodnoj skupštini 2014. godine, a potom i u sljedećem mandatu 2016.-2020. godine. U Parlamentu je sudjelovala u radu Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbora za iseljeništvo i Srbe u regiji, Odbora za kulturu i informiranje. Također, tijekom mandata narodne zastupnice dio je Izaslanstva Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana gdje je predsjedavala Stalnim odborom za dijalog između civilizacija i ljudska prava i obavljala dužnost potpredsjednice Parlamentarne skupštine Mediterana. U ožujku 2021. godine izabrana je za potpredsjednicu Vijeća regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Ovim izborom postala je i članica Ureda Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe ispred političke grupacije Europske pučke stranke (European People’s Party).

U mandatu 2020.–2024. bila je zastupnica i potpredsjednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine s liste „Aleksandar Vučić – za našu djecu“.

 

 

Kontakt

e-mail: amaletic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487 4134; 487 4124

Faks: +381 21 456 107 

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija