Podpredsedníčka Aleksandra Maletić

Aleksandra Maletić je zvolená za podpredsedníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na prvom zasadnutí Zhromaždenia, ktoré sa konalo 25. apríla 2024. 

Členkou je Srbskej pokrokovej strany a poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ – VOJVODINA SA NESMIE ZASTAVIŤ v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

•podpredsedníčka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Biografia

Narodila sa 2. januára 1982 v Novom Sade.

Ukončila základnú školu a Gymnázium Svetozara Markovića v Novom Sade. Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity v Novom Sade, odbor psychológia. Po štúdiu psychológie sa zúčastnila tréningu psychoterapeuta v pridruženom školiacom stredisku REBT Inštitútu Albert Ellis Institute v New Yorku.

Je zamestnaná v Správe majetku a majetkovoprávnych úkonov. Po absolvovaní stáže v Zdravotnom stredisku Nový Sad a absolvovaní štátnej skúšky na ministerstve zdravotníctva v roku 2010 pracovala ako poradkyňa vo viacerých organizáciách prostredníctvom psychoterapeutickej práce.

V roku 2009 vstúpila do Srbskej pokrokovej strany a v roku 2014 sa stala členkou hlavnej rady. Je členkou Výkonnej rady Srbskej pokrokovej strany.

V roku 2012 bola zvolená za výborníčku Zhromaždenia mesta Nový Sad z listiny Srbskej pokrokovej strany. Bola národnou poslankyňou Srbskej pokrokovej strany počas dvoch mandátov; po prvýkrát bola zvolená za poslankyňu Národného zhromaždenia v roku 2014, a potom v nasledujúcom období v rokoch 2016 – 2020. V parlamente sa zúčastňovala na práci Výboru pre prácu, sociálne veci, sociálne začlenenie a znižovanie chudoby, Výboru pre diaspóru a Srbov v regióne a Výboru pre kultúru a informácie. Počas mandátu národnej poslankyne bola tiež súčasťou delegácie Národného zhromaždenia pri Parlamentnom zhromaždení Stredozemia, kde predsedala Stálym výborom pre dialóg medzi civilizáciami a ľudské práva a pôsobila ako podpredsedníčka Parlamentného zhromaždenia Stredozemia. V marci 2021 bola zvolená za podpredsedníčku Veľkých regiónov Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Týmito voľbami sa stala členkou predsedníctva Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy pred politickou skupinou EPP (European people’s party).

V mandáte 2020 – 2024 bola poslankyňou a podpredsedníčkou Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny z listiny Aleksandar Vučić – pre naše deti.

 

Kontakt

E-mail amaletic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134 487 -4124

Fax +381 21 456 -107 

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Srbská republika