Podpredsedníčka Snežana Sedlar

Podpredsedníčka Snežana Sedlar

Snežana Sedlar je zvolená za podpredsedníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia uskutočnenom 02. júna 2016.

Je členkou Srbskej pokrokovej strany a členkou poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBSKO VÍŤAZÍ v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti z Zhromaždení

• Podpredsedníčka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodila sa 16. augusta 1960 v Odžakoch.

Absolvovala Právnickú fakultu v Novom Sade roku 1983.

V chemickom priemysle HIPOL v Odžakoch pôsobila ako vedúca personálno-právnych úkonov, ako tajomníčka Hipol korporácie a vedúca marketingu. Je predsedníčkou  SR  Hipol a.d.

V Daňovej správe Nový Sad pracovala ako radkyňa pre trestné priestupky.

Ako vedúca úseku poistenia v prípade nezamestnanosti a právnej ochrany, pracovala v Národnej službe pre zametnávanie Nový Sad, od 8.7.2017 sa nachádza na poste riaditeľky Pokrajinskej služby pre zamestnávanie NSZ.

Bola Národnou poslankyňou v Zhromaždení Srbska v období rokov 2008-2012.

Roku 2011 bola zvolená za predsedníčku Zhromaždenia obce Odžaci.

Výborníčka v Zhromaždení obce Odžaci Srbskej pokrokovej strany a podpredsedníčka Obecného výboru Srbskej pokrokovej strany Odžaci.

Ovláda ruštinu a angličtinu.

Má dcéru Sonju, diplomovanú politologičku.

 

Kontakt

e-mail: ssedlar@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4113

Faks: +381 21 456-102

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika