Podpredseda Dejan Čapo

Dejan Čapo bol zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa konalo 31. júla 2020.

Je členom Ligy sociálnych demokratov a člen poslaneckej skupiny Vojvodinský front - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Vojvodinská strana v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

•Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

 

Biografia

Narodil sa v Zreňanine roku 1987.

Na Technickej fakulte v Zreňanine získal titul profesora technickej kresby a vzdelávania a potom diplomovaného inžiniera výrobného manažmentu. Získal titul magistra vied v priemyselnom manažmente na Fakulte podnikového a priemyselného manažmentu.

Bol riaditeľom VP Gradska stambena agencija Zreňanin. Päťkrát bol zvolený za výborníka Zhromaždenia mesta Zreňanin.   Bol národný poslanec v Národnom zhromaždení Srbskej republiky. 

Zvolený bol za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny v troch zloženiach.

Je členom Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny.

 

Kontakt

E-mail dcapo@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487 -4113

Fax +381 21 422 -277

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Srbská republika