Vicepreşedintele Boris Novaković

Boris Novaković a fost ales vicepreședinte al Adunării Provinciei Autonome Voivodina, la prima ședință a Adunării, ținută pe data de 25 aprilie 2024.

Este membru al Partidului Socialist al Serbiei și membru al grupului de deputați „Partidul Socialist al Serbiei (PSS) - Serbia Unită (SU)” în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina.

Îndatoririle în Adunare

•vicepreședinte al Adunării Provinciei Autonome Voivodina 

 

Biografia

S-a născut la Tuzla, pe data de 15 octombrie 1989.

Școala elementară, primele două clase le-a frecventat la Școala Elementară „Jovan Jovanović Zmaj” la Subotica, iar restul claselor la Școala Elementară „Sveti Sava” din Modriča. Liceul l-a absolvit la Centrul Școlilor Medii „Jovan Cvijić” din Modriča. Studiile universitare de licență și de master le-a absolvit la Facultatea de Economie din Subotica a Universității din Novi Sad, la programul de studii Finanțe, bănci și asigurări și a dobândit titlul de master economist în anul 2015.

Pe parcursul studiilor a participat activ în activitatea organizațiilor studențești ca fondator și președinte. De asemenea, a fost membru al Parlamentului studenților Facultății de Economie din Subotica în câteva mandate, președinte al Parlamentului studenților, membru al Consiliului profesoral-științific, membru al Consiliului facultății și student prodecan al Facultății de Economie din Subotica. Un mandat a fost președinte al Parlamentului studenților și membru al Senatului Universității din Novi Sad, precum și membru al Adunării CONSUS. 

Cariera profesională și-a început-o în anul 2015 la Centrul Sanitar „Novi Sad” din Novi Sad, lucrând la activități operaționale financiare, iar din anul 2018 lucrează ca șef al departamentului pentru activități financiare și de contabilitate. 

 A fost membru al Comitetului de control al Centrului Sanitar „Novi Sad” Novi Sad din rândul angajaților. 

Din anul 2024 lucrează la ÎP Srbijagas.

În mandatul Adunării P.A.V. 2020-2023 a exercitat funcția de președinte al Grupului de deputați Partidul Socialist al Serbiei-Serbia Unită și a fost membru al Comitetului administrativ și al Comitetului pentru tineret și sport al Adunării P.A.V.. De asemenea, pe parcursul mandatului a fost și locțiitor al președintelui Grupului de deputați al prieteniei cu Adunarea Republicii Srpska.

De politică se ocupă activ din 2013, mai întâi ca activist de tineret, apoi ca președinte al Tineretului Socialist al Serbiei din Voivodina și secretar al Tineretului Socialist al Serbiei. 

 Este membru al Comitetului principal al PSS și vicepreședinte al Comitetului provincial al Partidului Socialist al Serbiei din Voivodina.

A promovat examenul profesional de stat pentru munca în organele administrației de stat, a obținut certificat de implementare a sistemului de management și control financiar, certificat pentru cunoștințe de bază a operațiunilor bursiere, precum și certificat de cunoștințe dobândite în domeniul conducerii, comunicării, negocierii și lobby.

 

Contact

imejl: novakovicb@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republica Serbia