Miroslav Vasin alelnök

Miroslav Vasin alelnök

Miroslav Vasin Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza alelnökének a Képviselőház 2016. június 2-án megtartott Első ülésén választották meg.

A Demokrata Párt tagja, a DP-VHDP Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában levő képviselői csoportjának tagja.

 

Képviselőházi tisztségei

• Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának alelnöke

 

Életrajza

1955-ben született.

A belgrádi Jogtudományi Karon szerzett oklevelet. Beszél oroszul és ért angolul. Az 1979-1981. évi időszakban az óbecsei Fadip gyárban volt referens. Az 1981 és 1990. év közötti időszakban az újvidéki HINS jogügyi igazgatójának tisztségét töltötte be, majd 1990-től 2002-ig az újvidéki Albus Rt. helyettes vezérigazgatója volt. 2002-től a Tartományi Munka-, Foglalkoztatás-ügyi és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság segédtitkári tisztségét töltötte be. 1991-től 1995-ig az Albus Rt. igazgatóbizottságának elnöke, volt a JSZSZK Gazdasági Kamarája Becsületbíróságának bírája, a Szerb Köztársaság Foglalkoztatási Tanácsának tagja, a Szerb Köztársaság Munkavédelmi Tanácsának tagja, három ízben volt Vajdaság AT Szociális és Gazdasági Tanácsának tagja. Tagja volt a Menekült, Elüldözött és Széttelepített Személyek Tanácsának. Vajdaság AT Rendkívüli Helyzetek Parancsnokságának parancsnoka. 

Elnöke volt a Vajdaság AT Hivatásbeli és Munkaképesség-fejlesztő Képző Központ építési  bizottságának. Vajdaság AT gazdaság-, vállalkozás- és kisiparösztönző programját kidolgozó szakcsoport élén állt. 2008-tól 2012-ig a tartományi munka-, foglalkoztatásügyi és a nemek egyenjogúságával foglalkozó tartományi titkár tisztségét töltötte be, 2012 óta pedig tartományi gazdasági, foglalkoztatásügyi és nemi egyenjogúsági titkár.

2015 óta a Tartományi Kormány alelnöke.

Gazdag pályafutása során elért sikereiért számos elismerést érdemelt ki. Megkapta Sid község és Belcsény község plakettjét, Rivica és Višnjićevo díszpolgára, a Turisztikai Újságírók Európai Szövetsége nemzetközi díját 2013-ban neki ítélték oda, a szerbiai vállalkozásfejlesztéshez való hozzájárulásáért Kapetan Miša Anastasijević-díjat kapott. Megbízatási ideje alatt a Tartományi Munka-, Foglalkoztatásügyi és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárságot Újvidék Város és a Községek Önálló Szakszervezeti Tanácsa Május Elsejei díjban részesítette, míg az ENSZ és az Európai Bizottság a nemek egyenjogúsága területén két projektjüket nyilvánította a legjobbnak a régióban. A gazdaság területén a Titkárság a turizmus és a klaszterszerveződés területén érdemelt ki nemzetközi elismerést.

Miroslav Vasin nős, három gyermek apja.

 

Кapcsolattartás

e-mail: mvasin@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4128

Fax: +381 21 456-107

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika sz.n.

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság