Podpredseda Miroslav Vasin

Podpredseda Miroslav Vasin

Miroslav Vasin je zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, uskutočnenom 2. júna 2016.

Je členom Demokratickej strany a členom poslaneckej skupiny DS-DZHV v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

• Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodil sa 1955.

Právnickú fakultu zakončil v Belehrade. Ovláda ruštinu a čiastočne angličtinu.

Od roku 1979 až 1981 pracoval vo Fadip Bečeji ako referent. Od roku 1981 až 1990 bol zamestnaný v podniku HINS v Novom Sade, kde pôsobil ako riaditeľ právnych úkonov. Od roku 1990 až 2002 pracoval v Albuse a.d. Nový Sad ako asistent generálneho riaditeľa. V rokoch 2002 až 2008 bol zamestaný v Pokrajinskom sekretariáte pre prácu, zamestnávanie a rovnosť pohlaví ako asistent pokrajinského tajomníka. Bol predsedom Správnej rady  AS Albus (1991 - 1995), sudca v Čestnom súde Hospodárskej komory SFRJ, člen Rady pre zamestnávanie Srbskej republiky, člen Rady pre ochranu v práci Srbskej republiky. Predseda Sociálno-ekonomickej rady AP Vojvodiny bol v troch funkčných obdobiach. Bol členom Rady pre utečené, vyhnané a vysťahované osoby. Je veliteľom Štábu pre mimoriadne situácie AP Vojvodiny.

Bol predsedom Výboru pre výstavbu Edukačného strediska AP Vojvodiny na profesionálne a pracovné zručnosti. Viedol odborný tím na vypracovanie Programu na podnecovanie hospodárstva, podnikateľstva a remeselníctva AP Vojvodiny.

Od roku 2008 až 2012 zastáva funkciu pokrajinského tajomníka pre prácu, zamestnávanie a rovnosť pohlaví a od roku 2012 sa nachádza na funkcii pokrajinského tajomníka pre hospodárstvo, zamestnávanie a rovnosť pohlaví.

Od roku 2015 bol aj podpredsedom Pokrajinskej vlády.

Za úspechy dosiahnuté vo svojej bohatej kariére získal početné uznania. Je nositeľom Plakety obce Šíd, Plakety obce Beočin, vyhlásený je za čestného občana mesta Rivice a Višnjićevo, získal medzinárodné ceny Európskej asociácie turistických novinárov na rok 2013, ako aj ceny Kapetan Miša Anastasijević za  prínos rozvoju podnikateľstva v Srbsku. Počas jeho mandátu Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rovnosť pohlaví získal Prvomájovú cenu  Rady samostatných syndikátov Mesta Nový Sad a obce, pokým dva projekty z oblasti rodovej rovnosti boli vyhlásené ako najlepšie v regióne Spojenými národmi  a Európskou komisiou. V oblasti hospodárstva sekretariát získal medzinárodné uznania v oblasti cestovného ruchu a klasterového organizovania.

Miroslav Vasin žije v Novom Sade, je ženatý a otcom troch detí.

 

Kontakt

e-mail: mvasin@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4138

Faks: +381 21 456-107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika