Podpredseda Nemanja Zavišić

Nemanja Zavišić bol zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa konalo 31. júla 2020.

Je členom Srbskej pokrokovej strany a členom poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Povinnosti v zhromaždení

•Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

 

Biografia

Narodil sa vo Vrbasi 4. mája 1992, vyrastal a žije v Zmajeve. 

Základné a master akademické štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade ukončil s vysokým priemerným prospechom. Zložil súdnu skúšku. 

Od roku 2016 do roku 2019 bol zamestnaný v advokátskej kancelárii vo Vrbasi, kde sa venoval najmä trestným a občianskoprávnym veciam.

Je členom predsedníctva Srbskej pokrokovej strany.

Do svojho prvého politického postavenia nastúpil po miestnych voľbách vo Vrbasi v roku 2017, keď sa stal výborníkom v Zhromaždení Obce Vrbas a predsedom Mandátno-imunitnej komisie a na týchto pozíciách zostal až do konca svojho mandátu v roku 2020.    

Ako člen mládeže Srbskej pokrokovej strany sa zúčastnil veľkého počtu seminárov, školení a vzdelávania v oblasti politického vedenia a aktivizmu, komunikačných zručností a rokovaní. 

Úspešne absolvoval politickú akadémiu Nadácie Svetozara Miletića, dvojsemestrálny vzdelávací program PolitiKAS organizovaný Belehradskou otvorenou školou a Nadáciou Konrada Adenauera, potom dvojsemestrálny program Pokročilé vedenie v politike organizovaný Medzinárodným republikánskym inštitútom, ako aj trojmesačnú politickú akadémiu Robert Schuman Inštitút. 

Na pozvanie organizácie Friends of Europe sa zúčastnil ako zástupca mladých ľudí zo Srbska na Balkánskom samite mladých politických lídrov EU-Western Balkans:  Enlargement, integration and challenge of transformation, ktorý sa konal v Bruseli 2018. 

Je predsedom Dozornej rady Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie v Novom Sade a v jednom volebnom období vykonával aj funkciu predsedu Rady Miestneho spoločenstva Zmajevo.

Okrem materinského srbského jazyka hovorí po anglicky.

Je ženatý a má dve deti.

 

Kontakt

E-mail nzavisic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134; 487 -4124

Fax +381 21 456 -107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Srbská republika