Podpredseda Nemanja Zavišić

Nemanja Zavišić je zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa konalo 25. apríla 2024. 

Členom je Srbskej pokrokovej strany a poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ – VOJVODINA SA NESMIE ZASTAVIŤ v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení

•Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

 

Biografia

Narodil sa vo Vrbase 4. mája 1992, vyrastal a žije v Zmajeve.

Základné a master akademické štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade ukončil s vysokým priemerným prospechom. Absolvoval súdnu skúšku.

V rokoch 2016 až 2019 bol zamestnaný v advokátskej kancelárii vo Vrbase, kde sa venoval najmä trestným a občianskoprávnym veciam.

Je členom predsedníctva Srbskej pokrokovej strany.

Do svojej prvej politickej funkcie nastúpil po lokálnych voľbách vo Vrbase v roku 2017, keď sa stal výborníkom v Zhromaždení obce Vrbas a predsedom Mandátovo-imunitnej komisie, pričom v týchto funkciách zotrval až do konca svojho mandátu v roku 2020. 

Ako člen mládeže Srbskej pokrokovej strany absolvoval desiatky seminárov, tréningov a edukácií v oblasti politického líderstva a aktivizmu, komunikačných a vyjednávacích zručností.

Úspešne absolvoval politickú akadémiu Nadácie Svetozara Miletića, dvojsemestrálny vzdelávací program PolitiKAS organizovaný Belehradskou otvorenou školou a Nadáciou Konrada Adenauera, potom dvojsemestrálny program Pokročilé líderstvo v politike organizovaný Medzinárodným republikánskym inštitútom, ako aj trojmesačnú politickú akadémiu Inštitútu Roberta Schumana.

Na pozvanie organizácie Friends of Europe sa zúčastnil ako zástupca mladých ľudí zo Srbska na Balkánskom samite mladých politických lídrov EU-Western Balkans:  Enlargement, integration and challenge of transformation, ktorý sa konal v Bruseli v roku 2018. 

Je predsedom Dozornej rady Centra pre rodinné ubytovanie a osvojenie v Novom Sade a počas jedného mandátu zastával aj funkciu predsedu Rady Miestneho spoločenstva Zmajevo.

V mandáte 2020 – 2024 bol poslancom a podpredsedom Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny z listiny Aleksandar Vučić – pre naše deti.

Okrem svojho rodného srbského jazyka hovorí po anglicky.

Je ženatý, otec dvoch detí.

 

Kontakt

E-mail nzavisic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134; 487 -4124

Fax +381 21 456 -107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21101 Nový Sad

Srbská republika