Podpredseda Nemanja Zavišić

Nemanja Zavišić bol zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa konalo 31. júla 2020.

Je členom Srbskej pokrokovej strany a členom poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Povinnosti v zhromaždení

•Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. 

 

Biografia

Narodil sa vo Vrbase 4. mája 1992.

V roku 2016 ukončil základné akademické štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Katedra vnútorných záležitostí s vysokou priemernou známkou.  V roku 2017 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity v Novom Sade s priemernou známkou 9,80 a získal titul magister práv. Počas štúdia absolvoval stáž v Policajnej správe a na Základnom súde v Novom Sade.

Od roku 2016 do roku 2019 pôsobil v advokátskej kancelárii vo Vrbase.

Absolvoval advokátsku skúšku v roku 2020. 

Do svojho prvého politického postavenia nastúpi po miestnych voľbách vo Vrbase v roku 2017, keď sa stal výborníkom Obecného zhromaždenia Vrbas a predsedom mandátovo-imunitnej komisie  a na týchto pozíciách zostal až do konca svojho mandátu v roku 2020.    

Od roku 2019 je predsedom Dozornej rady Centra pre rodinné ubytovanie a adopciu Novi Sad.

Ako člen mládeže Srbskej pokrokovej strany sa zúčastnil veľkého počtu seminárov, školení a vzdelávania v oblasti politického vedenia a aktivizmu, komunikačných zručností a rokovaní. 

Úspešne absolvoval dvojsemestrový vzdelávací program PolitiKAS organizovaný Belehradskou otvorenou školou a Nadáciou Konrada Adenauera, potom dvojsemestrový program Pokrokové vedenie v politike organizovaný Medzinárodným republikánskym inštitútom, semináre Regionálna škola demokracie a Stratégia volebnej kampane organizované nadáciou. Konrad Adenauer, seminár Výzvy populizmu, ktorý organizuje Nadácia Hansa Seidela, ako aj program Zlepšenie internej a externej komunikácie v miestnych zhromaždeniach pod patronátom UNDP.

V decembri 2018 sa na pozvanie organizácie Priatelia Európy zúčastnil ako zástupca mladých ľudí zo Srbska na Balkánskom samite mladých politických predstaviteľov západného Balkánu:  Enlargement, integration and challenge of transformation“ krotý sa konal v Bruseli.

Okrem srbského jazyka hovorí plynule po anglicky a v súčasnosti sa učí nemčinu.

Je ženatý  a má dve deti.

 

Kontakt

E-mail nzavisic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134; 487 -4124

Fax +381 21 456 -107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21101 Nový Sad

Srbská republika