Podpredseda Damir Zobenica

Podpredseda Damir Zobenica

Damir Zobenica bol zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa konalo 31. júla 2020.

Je členom Srbskej pokrokovej strany a členom poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Povinnosti v zhromaždení

  • podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Biografia

Narodil sa v Pule 15. apríla 1981.

Ukončil Gymnázium Svetozara Markovića v Novom Sade a potom absolvoval sociológiu na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Počas štúdia strávil pol roka v Spojených štátoch, kde navštevoval program „Work and travel“.

Do politiky vstúpil roku 2008 ako jeden zo zakladateľov Srbskej pokrokovej strany v Novom Sade. V roku 2012 nastúpil do Hlavného výboru Srbskej pokrokovej strany (SPS) a v roku 2014 sa stal podpredsedom Výkonného výboru SPS. V roku 2016 sa stal členom predsedníctva SPS.

Do svojho prvého politického postavenia nastúpil v roku 2009, keď sa stal predsedom Miestneho spoločenstva Sriemska Kamenica. Potom sa stal výborníkom Zhromaždenia mesta Nový Sad a v roku 2012 bol zvolený za poslanca Zhromaždenia AP Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému.

Od roku 2012 do roku 2016 vykonával funkciu poradcu primátora mesta Novi Sad.

V období 2016 - 2020 bol poslancom parlamentu a podpredsedom Zhromaždenia AP Vojvodiny z listiny  „Aleksandar Vučić - Srbsko víťazí".

Od roku 2016 je členom Správnej rady Rozvojového fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Bol členom správnej rady VP "Poslovni prostor" Nový Sad, ako aj členom dozornej rady "Slobodna carinska zona" Nový Sad.

Od roku 2016 do roku 2017 bol podpredsedom Výboru 1 Zhromaždenia európskych regiónov (Assembly of European Regions, najväčšia európska sieť regiónov), ktorý sa zaoberá otázkami hospodárskej a regionálnej hospodárskej spolupráce. Od roku 2017 do roku 2019 bol podpredsedom Zhromaždenia európskych regiónov poverený diplomaciou a čiernomorskou spoluprácou a v roku 2019 bol opätovne zvolený za podpredsedu Zhromaždenia európskych regiónov povereného regionálnym a hospodárskym rozvojom. 

Okrem rodného srbského jazyka hovorí plynule po anglicky a používa aj taliansky jazyk.

Je ženatý  a má dve deti.

 

Kontakt

e-mail: dzobenica@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124; 487-4124

Faks: +381 21 456-107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika