A Képviselőház elnöke

Predsednik Skupštine APV

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnökévé a 2020. július 31-i első ülésen választották.

A Vajdasági Magyar Szövetség politikai párt tagja és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában a Vajdasági Magyar Szövetség –  Pásztor István képviselőcsoport tagja.


Képviselőházi tisztsége

  • Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke


Életrajza

Pásztor István 1956. augusztus 20-án született Törökkanizsán.

Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, annak 1995. évi alapításától, 2007-től pedig a párt elnöke. 

Az 1992-2000. közötti időszakban Szabadka Községi Képviselő-testületének tagja, az 1996-2000. mandátumban a JSZK Szövetségi Képviselőházának szövetségi képviselője is volt. 1999-től 2002-ig az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács tagja és az Intéző Bizottság elnöke, 2000-től 2008-ig tartományi privatizációs és vállalkozásügyi titkár, 2008-tól 2012-ig pedig tartományi gazdasági titkár. Két mandátumban Vajdaság AT Végrehajtó Tanácsának alelnöke. A 2012-es többségi választási rendszer szerint tartott választásokon Vajdaság AT Képviselőházának képviselőjévé és Vajdaság AT Képviselőházának elnökévé választották. A 2016-os Vajdaság autonóm tartományi képviselőházi választásokon ismét képviselőnek és másodszorra is Vajdaság AT Képviselőházának elnökévé választották.  

Elnöki tisztsége alatt, a felelősség etikája által vezérelve sikerült megőriznie Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának méltóságát, népszerűsítenie a kulturált politikai párbeszédet, megmutatnia a különböző politikai nézetek méltányolásának készségét, hogy megóvnia a tisztelet, az egyenlőség és az igazságosság szellemét Vajdaság AT Képviselőházának valamennyi képviselője iránt. 

Pásztor István képviseli Vajdaság AT Képviselőházát és gondoskodik annak munkájáról a megállapodáson alapuló legjobb politikai kultúra hagyományai mentén, az együttélés és az interkulturális politikák értékeit, mint Vajdaság Autonóm Tartomány egyetemes értékeit népszerűsítve, azon politikai elv által vezérelve tevékenységének egész ideje alatt, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak intézményes védelme nélkül nem beszélhetünk a jogállamiság megerősítéséről és a demokratikus intézmények megszilárdításáról.

Pásztor István a Képviselőház elnökeként folytatta sokéves elkötelezettségét a Vajdaság gazdasági fejlődésével kapcsolatos kérdések iránt a régióközi határon átívelő partneri együttműködés politikájának megerősítésén keresztül, különös figyelmet szentelve a vajdasági helyi önkormányzatok szükségleteinek.


Кapcsolattartás

e-mail: ipasztor@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102

Fax: +381 21 422-277

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika 1

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság