Predseda Zhromaždenia

Predseda Zhromaždenia

Predsedom Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je István Pásztor, zvolený za predsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí 31. júla 2020.

Je členom politickej strany Zväz vojvodinských Maďarov a členom poslaneckej skupiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Funkcie v Zhromaždení

  • Predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny


Biografia

István Pásztor sa narodil 20. augusta 1956 v Novom Kneževci.

 István  Pásztor je členom Zväzu vojvodinských Maďarov od jeho založenia v roku 1995 a od roku 2007  je predsedom strany.

V rokoch 1992 - 2000 bol výborníkom v Obecnom zhromaždení Subotica a v období rokov 1996 - 2000 aj zväzový poslanec vo Zväzovom zhromaždení JZR; od roku 1999 do roku 2002 bol členom Dočasnej národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny a predseda výkonnej výboru; od roku 2000 do roku 2008 pokrajinský tajomník pre privatizáciu, podnikanie a malé a stredné podniky a od roku 2008 do roku 2012 pokrajinský tajomník pre hospodárstvo; počas dvoch mandátov bol podpredseda Výkonnej rady AP Vojvodiny. Po voľbách v roku 2012 bol  zvolený za poslanca Zhromaždenia AP Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému a následne aj za predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny. V roku 2016 bol vo voľbách poslancov do Zhromaždenia AP Vojvodiny opätovne zvolený za poslanca a druhýkrát za predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny.

Dodržiavajúc etiku zodpovednosti sa mu ako predsedovi podarilo zachovať dignitu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, podporovať politickú kultúru dialógu a preukázať schopnosť rešpektovať rôzne politické názory, zachovávať ducha úcty, rovnosti a spravodlivosti voči všetkým poslancom Zhromaždenia AP Vojvodiny. 

István Pásztor zastupuje Zhromaždenie AP Vojvodiny a stará sa o jeho prácu  v najlepšej politickej tradícii konsenzuálnej politickej kultúry a propaguje hodnoty spoločného života a medzikultúrnej politiky ako spoločného zámeru Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Stále sa riadi politickým princípom, že bez inštitucionálnej ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám nemôžeme hovoriť o posilnení právneho štátu a konsolidácii demokratických inštitúcií. 

Ako predseda zhromaždenia István Pásztor pokračoval v rozvíjaní svojho dlhodobého záväzku k otázkam hospodárskeho rozvoja Vojvodiny posilňovaním politík cezhraničnej spolupráce v rámci medziregionálneho partnerstva, najmä so zreteľom na potreby vojvodinských miestnych samospráv.


Kontakt

e-mail: ipasztor@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4102

Faks: +381 21 422-277

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika