Zaključna zapažanja Komiteta za eliminiranje diskriminacije žena u vezi s Četvrtim periodičnim izvješćem o primjeni Konvencije o eliminiranju svih oblika diskriminacije žena

"Državno izaslanstvo Republike Srbije predstavilo je Četvrto periodično izvješće o primjeni Konvencije o eliminiranju svih oblika diskriminacije žena (2013-2018), u Ženevi, 28. veljače 2019. godine, na 72. zasjedanju Komiteta za eliminiranje diskriminacije žena. Nakon prethodnog  razmatranja državnog i alternativnih izvješća i odgovora na dodatna pitanja, kao i interaktivnog dijaloga s izaslanstvom na pomenutom zasjedanju, Komitet je  8. ožujka 2019. godine usvojio i Zaključna zapažanja (CEDAW/C/SRB/SO/4).

Republika Srbija je, kao država članica, u obvezi  do podnošenja sljedećeg periodičnog izvješća prvenstveno usmjeriti pažnju na realizaciju konkretnih preporuka iz navedenih zaključnih zapažanja s posebnom pažnjom na stavove u prioritetnim preporukama o čijoj provedbi je potrebno izvijestiti Komitet do ožujka 2021. godine." *

Zaključna zapažanja u vezi s Četvrtim periodičnom izvješćem Republike Srbije**

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia***

*Preuzeto s https://www.minljmpdd.gov.rs/
** tekst je na srpskom jeziku
***tekst je na engleskom jeziku