A nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolásával foglalkozó bizottság záró észrevételei A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény alkalmazásáról szóló negyedik időszakos jelentésről

"A Szerb Köztársaság állami küldöttsége A nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolásával foglalkozó bizottság Genfben, 2019. február 28-án megtartott 72. ülésén bemutatta A nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény alkalmazásáról szóló negyedik időszakos jelentést (2013-2018). Az állami és alternatív jelentések és a pótkérdésekre adott válaszok előzőleges megvitatását, valamint a küldöttségnek az említett ülésen való interaktív dialógusát követően, a Bizottság 2019. március 8-án elfogadta a Záró észrevételeket (CEDAW/C/SRB/CO/4).


A Szerb Köztársaság, mint tagállam, a következő időszakos jelentés benyújtásáig elsősorban az említett záró észrevételek konkrét javaslatainak megvalósítására köteles figyelmet fordítani, különös tekintettel az elsőbbséget élvező álláspontokra, amelyek lefolytatásáról a Bizottságot 2021. márciusáig kell tájékoztatni."*


A Szerb Köztársaság negyedik időszakos jelentésével kapcsolatos záró észrevételek**

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia***


* Letöltve https://www.minljmpdd.gov.rs/ weboldalról
** Szerb nyelvű szöveg
*** Angol nyelvű szöveg