Observaţiile finale ale Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor în urma celui de-al patrulea raport periodic asupra aplicării Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor

"Delegaţia de stat a Republicii Serbia a prezentat cel de-al patrulea raport periodic asupra aplicării Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (2013-2018), la Geneva, la 28 februarie 2019, la cea de-a LXXII-a sesiune a Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor. În urma examinării anterioare a raportului de stat şi a rapoartelor alternative şi a răspunsurilor la întrebările suplimentare, precum şi a dialogului interactiv cu delegaţia la sesiunea amintită, Comitetul a adoptat la 8 martie 2019 şi Observaţiile finale (CEDAW/C/SRB/SO/4).

Republica Serbia, ca ţară membră, are obligaţia ca până la prezentarea următorului raport periodic să-şi îndrepte atenţia în primul rând asupra realizării recomandărilor concrete din observaţiile finale amintite cu accent pe atitudinile din recomandările prioritare despre aplicarea cărora este nevoie să informeze Comitetul până în martie 20121." *

Observaţiile finale în urma celui de-al patrulea raport periodic al Republicii Serbia **

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia***

*Preluat de pe https://www.minljmpdd.gov.rs/
** textul este în limba sârbă
***textul este în limba engleză