Заключни замеркованя Комитету за елиминованє дискриминациї женох у вязи зоз Штвартим периодичним звитом о применьованю Конвенциї о елиминованю шицких формох дискриминациї женох

"Державна делеґация Републики Сербиї представела Штварти периодични звит о применьованю Конвенциї о елиминованю шицких формох дискриминациї женох (2013-2018), у Женеви, 28. фебруара 2019. року, на 72. зашеданю Комитету за елиминованє дискриминациї женох. После предходного розпатраня державного и алернативних звитох и одвитох на додатни питаня, як и интерактивного диялогу зоз делеґацию на спомнутим зашеданю, Комитет 8. марца 2019. року прилапел и Заключни замеркованя (CEDAW/C/SRB/СО/4).

Република Сербия, як держава членїца, ма обовязку по подношенє шлїдуюцого периодичного звиту першенствено унапрямиц повагу на реализацию конкретних препорукох зоз наведзених заключних замеркованьох з окремну повагу на становиска у приоритетних препорукох о чиїм запровадзованю треба информовац Комитет по марец 2021. року." *

Заключни замеркованя у вязи зоз Штвартим периодичним звитом Републики Сербиї**

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia***

*Превжате зоз https://www.minljmpdd.gov.rs/
** текст на сербским язику
***текст на анґлийским язику