Pokrajinsko vijeće za sigurnost

Pokrajinsko vijeće za sigurnost je savjetodavno-stručno tijelo u okviru sustava sigurnosti Republike Srbije koje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i petnaest članova.

Funkciju predsjednika Vijeća obavlja predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Funkciju zamjenika predsjednika Vijeća, obavlja potpredsjednik Pokrajinske vlade. Članovi Vijeća su: Pokrajinski pučki pravobranitelj, članovi Pokrajinske vlade - pokrajinski tajnici za: obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice; međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu; zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju; urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša; šest zastupnika Skupštine AP Vojvodine s tim da su četiri člana iz Odbora za sigurnost Skupštine AP Vojvodine i tri člana Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije.

Vijeće se obrazuje u cilju unapređenja prevencije na suzbijanju kriminaliteta, podizanja sigurnosne kulture građana, poboljšanja ukupne sigurnosti građana, kao i stalne procjene sigurnosnog stanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

U ostvarivanju ciljeva zadaci Vijeća su da: obavlja odgovarajuće procjene sigurnosnog ambijenta na razini Pokrajine i ukazuje na njegove potrebe, donosi smjernice za akcijsko djelovanje na prevenciji suzbijanja kriminala i drugih štetnih pojava i događaja na razini Pokrajine, obavlja procjenu potrebnih resursa za realiziranje svojih aktivnosti i predlaže način njihovog osiguravanja, pruža pomoć tijelima lokalne samouprave na unapređenju sigurnosti, aktivno sudjeluje u praćenju, procjeni, usmjeravanju i evaluaciji razvoja Projekta "Sigurna zajednica" na području Pokrajine i najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine o svom radu i procjeni sigurnosnog ambijenta na razini Pokrajine.