A Tartományi Biztonsági Tanács

A Tartományi Biztonsági Tanács tanácsadó szakmai testület a Szerb Köztársaság biztonsági rendszer keretében, amely elnökből, helyetteselnökből és tizenöt tagból áll.

A Tanács elnökének tisztségét Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke tölti be. A Tanács elnökhelyettesének tisztségét a Tartományi Kormány alelnöke látja el. A Tanács tagjai: a tartományi ombudsman, a Tartományi Kormány tagjai – az oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi; a régióközi együttműködési és helyi önkormányzati; az egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai; a településrendezési, építkezési és környezetvédelmi tartományi titkárok, Vajdaság AT Képviselőházának hat képviselője azzal, hogy négy Vajdaság AT Képviselőháza Biztonsági Bizottságának tagja és három tag a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumából.

A Tanács azzal a céllal alakul, hogy fejlessze a bűnözés megelőzését, emelje a polgárok biztonsági kultúrájának szintjét, fokozza a polgárok általános biztonságát és állandóan figyelemmel kísérje a biztonsági helyzetet Vajdaság Autonóm Tartományban.

A Tanács feladatai e célok elérése érdekében a következők: megfelelő módon értékeli a biztonsági légkört a Tartomány szintjén, és rámutat az igényekre; irányelveket dolgoz ki a bűnözés, illetve a Tartomány szintjén megnyilvánuló egyéb káros jelenségek és események leküzdését célzó megelőzésben való tevékeny részvételre; felméri a tevékenységének végrehajtásához szükséges tartalékokat és javasolja biztosításuk módját; segítséget nyújt a helyi önkormányzati szerveknek a biztonság fokozásában; tevékenyen részt vesz a Biztonságos Közösség elnevezésű projektumnak a Tartomány területén való figyelemmel kísérésében, felmérésében, irányításában és értékelésében; évente legalább egyszer munkájáról és a Tartomány biztonsági légkörének felméréséről jelentést terjeszt Vajdaság AT Képviselőháza elé.