Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 2
Dátum konania: 16. 07. 2008.

Na osnovu člana 29. stav 1. Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sazivam
drugu sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati posle završetka prve sednice Skupštine AP Vojvodine
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 16. jul 2008. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor