Convocation 2008 - 2012
Session number: 2
Date of event: 16. 07. 2008.
Minutes

sa Druge sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 16. jul 2008. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 16,10 časova.

Sednicom Skupštine predsedavao je Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum i konstatovano je da je na sednici prisutno 103. poslanika.

Maja Sedlarević, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine, predložila je da se predloženi dnevni red Druge senice Skupštine dopuni Predlogom zaključaka koji glase:

  1. Na osnovu novog Ustava Republike Srbije neophodno je utvrditi da je Naftna industrija Srbije imovina Vojvodine kao i da se u procesu njene eventualne privatizacije Autonomnoj Pokrajini Vojvodini mora obezbediti pravično obeštenje.
  2. Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ne podržava energetski sporazum o prodaji većinskog udela Naftne industrije Srbije.
  3. Ukoliko se zbog strateških nacionalnih interesa ipak potvrdi energetski sporazum Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine insistira da se dosadašnja simbolična rudna renta od 3% poveća bar na 70%.

Milorad Gašić, sekretar Skupštine AP Vojvodine ukazao je da Predlog zaključaka koje je podnela Maja Sedlarević, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine i predsednik Poslaničke grupe "Lige socijaldemokrata Vojvodine-Zajedno za Vojvodinu" nije podnet u skladu sa članom 84.stav 2.Poslovnikom Skupštine AP Vovjvodine.

Predsedavajući je Predlog zaključaka stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 "protiv" šest "za" i dva uzdržana glasa Predlog nije prihvatila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za Drugu sednicu:

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasova "za" i 26 "protiv" utvrdila dnevni red za Drugu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI.

Poslanička grupa "Demokratska stranka za evropsku Vojvodinu" dostavila je Skupštini Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskoj upravi, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke dostavljen je Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. Izvršno veće AP Vojvodine nije imalo primedbi.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 88 glasova "za" i 28 "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o pokrajinskoj upravi.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 16,25 časova.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je dobio zahtev od Poslaničke grupe "Demokratska stranke za evropsku Vojvodinu" u skladu sa članom 29. stav 1. Statuta AP Vojvodine za sazivanje Treće sednice Skupštine na kojoj bi se izvršio izbor Izvršnog veća AP Vojvodine.

Predsedavajući je sazvao Treću sednicu Skupštine u 18 časova.