Saziv 2012-2016
Session number: 25
Date of event: 05. 12. 2013.
Minutes

sa 25. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 05. decembra 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,18 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Milivoj Vrebalov, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika. Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali Milan Ćuk, Predrag Amižić, dr Živko Vrcelj, Dragan Vulin, Damir Zobenica, Bogdan Laban, Nataša Lalić, Predrag Matejin, Ljubiša Milosavljević i Dragana Milošević.

Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine za period 2013 – 2017. godine, čije se razmatranje predlaže na 25. sednici Skupštine, na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 24. sednice Skupštine, koja je održana 27. novembra 2013. godine dostavljenj je poslanicima dopisom od 29. novembra 2013. godine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 24. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 72 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 24. sednice Skupštine.

Predsedavajući je pozvao poslanike da svojim potpisom plakata podrže Kampanju koja je posvećena potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija.
Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 25. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 75 glasom „za“ i 1 glasom „protiv“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2013. GODINE;
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU STRATEGIJE RAZVOJA ŠKOLSKOG SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2013-2017. GODINE;
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 91. stav 1, 2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:
-predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
-izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,   
-poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
-predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
-poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik ili ovlašćen potpredsednik, predstavnik Pokrajinske vlade određen po tački dnevnog reda i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.
Ukoliko se u toku pretresa o određenoj tački ukaže potreba za bližim objašnjenjem, predsednik daje reč članu Pokrajinske vlade u čijem je delokrugu određeno pitanje i na njega se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2013. GODINE;

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavila je Skupštini, Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu u periodu januar – septembar 2013. godine na razmatranje i usvajanje.
Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i usvoji Izveštaj.
Uvodno izlaganje podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Saša Homanov, Vesna Bijelić Francuski, Jovan Lazarov, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Stevica Deđanski, Stojanka Lekić, Seleši Đenđi, Saša Santovac, Vesna Kopitović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo i socijalnu politiku, Darko Bađok, Pavle Počuč, Marinika Tepić, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, Milan Vlaisavljević, Ladislav Tomić i Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu u periodu januar – septembar 2013. godine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 70 glasova „za“, 27 glasova „protiv“ usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu u periodu januar – septembar 2013. godine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU STRATEGIJE RAZVOJA ŠKOLSKOG SPORTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2013-2017. GODINE;

Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine za period 2013 – 2017. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke predhodno je razmotrio Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili da Skupština razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Uvodno izlaganje podnela je Marinika Tepić, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska srkretarka za sport i omladinu.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali poslanici: Svetlana Lukić – Petrović, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, dr Goran Latković, Pavle Počuč, Kristina Meneši, Kavai Sabolč, Aniko Žiroš – Jankelić, Saša Santovac, Milenko Jovanov, Svetlana Selaković, Stojanka Lekić, Alesandar Grmuša, Saša Todorović, Savka Stratijev, Srđan Zavišin, Marinika Tepić, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska srkretarka za sport i omladinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine za period 2013 – 2017. godine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 93 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o donošenju Strategije razvoja školskog sporta u Autonomnoj Pokrajini Vojvodine za period 2013 – 2017. godine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova „za“ i 1 „uzdržanim“ glasom donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja u usmenom obliku postavili su sledeći poslanici: Milenko Babić, Milan Vlaisavljević, Jovan Lazarov, Nada Bodrožić, Savka Stratijev i dr Živko Nastić.

Predsedavajući je zaključio 25. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 16,10 časova.
Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.