Saziv 2012-2016
Session number: 27
Date of event: 27. 12. 2013.

Na osnovu člana 81. stav 4. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

 

S A Z I V A M

27. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 27. decembra 2013. godine (petak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
  2. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 25. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 05. decembra 2013. godine i Zapisnik sa 26. (Tematske) sednice Skupštine, koja je održana 16. decembra 2013. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 20. decembar 2013. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)