Saziv 2012-2016
Az ülések száma: 30
A megtartás időpontja: 22. 05. 2014.
Jegyzőkönyv

sa 30. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 22. maja 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Sednici Skupštine prisustvovalo je 114 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: dr Živko Vrcelj, Slobodan Zlokolica, Uroš Kandić, Ljubiša Milosavljević i Saša Todorović.
Predsedavajući je pozvao sve prisutne, da minutom ćutanja, odaju poštu povodom smrti i stradanja velikog broja građana u poplavama koje su zadesile Republiku Srbiju.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Kolegijum Skupštine predložio poslanicima da na ime novčane solidarne pomoći postradalima u poplavama izdvoje po 10 000 dinara od mesečnog iznosa poslaničkog dodatka uz mogućnost da daju i veći iznos od predloženog. Sednici su prisustvovali dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Sednici su prisustvovali, na poziv predsednika, i članovi Radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta statuta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Zapisnik sa 29. sednice Skupštine, koja je održana 14. maja 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 30. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 29. sednice Skupštine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 107 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 29. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Atila Juhas u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, 20. maja 2014. godine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine.
Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmotrio je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Atili Juhasu.

Predsedavajući je konstatovao saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Atili Juhasu prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.
Odluka Skupštine dostaviće se Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novom poslaniku.
Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 30. sednicu Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 107 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

    1. PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
    2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama utvrđenog dnevnog.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 106 glasova „za“ predlog usvojila.
Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 14. maja 2014. godine utvrdila je Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i sa Predlogom odluke o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, i dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja prethodne saglasnosti. Narodna skupština Republike Srbije je na sednice održanoj 20. maja 2014. godine donela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavila je Skupštini.
Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine Skupštine AP Vojvodine utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje. Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke Amandman su podneli poslanici prof. dr Pavle Budakov i Vladimir Galić.
Amandman je razmotrio Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine i predložio Skupštini da prihvati izmenjen tekst Amandmana koji je postao sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njemu se posebno ne glasa. Predsedavajući je poslanike podsetio da je na prošloj sednici Skupštine utvrđen Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i da su u raspravi predstavnici svih političkih stranaka, zastupljenih u Skupštini, izneli svoje stavove i mišljenja povodom Predloga statuta, te je iz tog razloga na Kolegijumu postignut dogovor da se na sednici ne otvaraju teme o kojima je već vođena rasprava. Na osnovu člana 89. stav 1. Poslovnika predsedavajući je otvorio pretres. Na osnovu člana 41. stav 2. Statuta AP Vojvodine, Skupština o promeni Statuta AP Vojvodine i o donošenju Pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Predsedavajući je stavio Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 91 glasom „za“ i sedam glasova „protiv“ donela Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 104 glasa „za“, sedam glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o sprovođenju Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je zaključio 30. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 11,33 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.