Saziv 2012-2016
Az ülések száma: 32
A megtartás időpontja: 19. 06. 2014.

Na osnovu člana 81. stav 2. Poslovnika Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine,

 

S A Z I V A M

32. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 19. juna 2014. godine (četvrtak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

 Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2013. GODINU;
 2. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01. JANUAR – 31. DECEMBAR 2013. GODINE;
 3. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2013. GODINU;
 4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
 5. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
 6. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2013. GODINU;
 7. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2013. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2013. GODINU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – „VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP“;
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT I MEDICINU SPORTA ZA 2013. GODINU;
 10. IZVEŠTAJ O RADU FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2013. GODINU;
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 31. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 06. juna 2014. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 09. juni 2014. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)