Convocation 2008 - 2012
Session number: 4
Date of event: 23. 09. 2008.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
4. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 23. septembra 2008. godine (utorak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
 2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "JOSIF MARINKOVIĆ" U VRŠCU,
 3. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA POLjOPRIVREDNO MAŠINSKE ŠKOLE U CRVENKI,
 4. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROMENU NAZIVA SREDNjE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE "KOVIN" U KOVINU,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU, STRUKTURI I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 6. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI ZA ZAŠTITU OD NASILjA U PORODICI I DRUGIH OBLIKA RODNO ZASNOVANOG NASILjA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2008. DO 2012. GODINE,
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2007. GODINU,
 8. ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2007. GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI -"VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ZA 2007. GODINU,
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA GODIŠNjIM OBRAČUNOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2007. GODINU,
 12. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU,
 13. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2007. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 14. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2007. GODINU,
 15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE U 2007. GODINI,
 16. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2007. GODINU,
 17. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "FORUM- IZDAVAČKA DELATNOST" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA ZA 2007. GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),
 18. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2007. GODINU.
 19. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2007.GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 1, 2 i 3. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 16. jula 2008 godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 12.septembar 2008. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor