Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 4
Датум отримованя: 23. 09. 2008.
Записнїк

са Четврте седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 23. септембра 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,25 часова.

Седницом Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и Синиша Лазић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 116 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици: Ароксалаши Тибор, Душан Елезовић, Горан Јешић и Бранимир Митровић, потпредседник Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност предлога одлука, чије се разматрање предлаже на Четвртој седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записници са Прве, Друге и Треће седнице Скупштине, одржаних 16. јула 2008. године, достављени су посланицима уз сазив за Четврту седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Прве седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 92 гласа "за" усвојила записник са Прве седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Друге седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова "за" усвојила записник са Друге седнице Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са Треће седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 99 гласова "за" усвојила записник са Треће седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да су, у складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, оставку поднели др Сабо Јан на функцију потпредседника Извршног већа и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу и Јадранка Бељан-Балабан на функцију покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу.

Председавајући је констатовао, на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је, због поднетих оставки, са 23. септембром 2008. године, престала функција потпредседника Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу др Сабо Јану и покрајинском секретару за регионалну и међународну сарадњу Јадранки Бељан-Балабан.

Председавајући је обавестио посланике да је у Скупштини АП Војводине, у складу са чланом 41. Пословника Скупштине АП Војводине, образована посланичка група "Напред Србијо". Председник Посланичке групе је Боре Кутић, а заменик Благоје Крајиновић.

Председавајући је, такође, обавестио Скупштину да је у Посланичкој групи Лига социјалдемократа Војводине -"Заједно за Војводину" дошло до промене, тако што је за председника Посланичке групе одређен Бранислав Богарошки, а за заменицу председника Маја Седларевић.

Посланици Милорад Мирчић, проф. др Милијан Поповић, Лазар Марјански, Горан Тајдић, Лазар Чавић, Маријана Четојевић, Саша Сантовац и Тања Јовановић јавили су се за реч због повреде члана 21. и члана 226. Пословника Скупштине АП Војводине.

Председавајући је дао објашњење о повреди Пословника. Пошто посланици нису били задовољни објашњењем, председавајући је постојање повреде Пословника ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "против" одлучила да не постоји повреда Пословника.

Посланици Српске радикалне странке напустили су седницу Скупштине АП Војводине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за Четврту седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да је осма тачка предложеног дневног реда –Одлука о расподели нето добити јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад повучена из процедуре, јер након претходног разматрања од стране надлежног одбора и Извршног већа није предложена Одлука о давању сагласности.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" предлог усвојила.

Председник Извршног већа АП Војводине доставио је Скупштини Предлог за избор чланова Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа «за» предлог усвојила.

Председник Извршног већа АП Војводине и Посланичка група "За европску Војводину" предложили су, на основу члана 84. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:- Предлог председника Извршног већа за избор заменика старешина покрајинских органа управе. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:Предлог одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" предлог усвојила.

Одбор за информисање предложио је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:- Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" предлог усвојила.

Председавајући је обавестио посланике да је Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине–"Заједно за Војводину" предложила, на основу члана 84. став 3 Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред Четврте седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда- Информација поводом Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске федерације о сарадњи у области нафтне и гасне привреде са Предлогом закључака. Међутим, за стављање на дневни ред ове Информације нису били испуњени формално-правни услови, јер Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за Четврту седницу Скупштине са следећим редоследом тачака:

 1. ИЗБОР ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" У ВРШЦУ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У ЦРВЕНКИ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "КОВИН" У КОВИНУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ДРУГИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2012. ГОДИНЕ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2007. ГОДИНУ,
 12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2007. ГОДИНУ,
 13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ –"VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2007. ГОДИНУ,
 14. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2007. ГОДИНУ,
 15. ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ,
 16. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 17. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2007. ГОДИНУ,
 18. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2007.ГОДИНИ,
 19. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2007. ГОДИНУ,
 20. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2007. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКО΀“ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007.ГОДИНУ,
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ,
 24. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2007.ГОДИНУ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 89 гласова "за" утврдила дневни ред Четврте седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то изл΀°гање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за" предлог усвојила.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Председник Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, на основу члана 198.Пословника Скупштине АП Војводине, доставио је Скупштини Предлог за избор потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу и Предлог за избор покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.

Др Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине дао је додатно образложење Предлога.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милан Ђукић.

На основу члана 199. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине члан Извршног већа АП Војводине је изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору Извршног већа АП Војводине одлучује се јавним гласањем (члан 199. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је ставио Предлог о избору потпредседника Извршног већа АП Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну саπ€адњу на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и четири гласа "против" изабрала Ивану Дулић-Марковић за потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу.

Председавајући је ставио Предлог о избору покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и осам гласова "против" изабрала Јадранку Бељан-Балабан за покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.

На основу члана 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, изабрани чланови Извршног већа, Ивана Дулић-Марковић и Јадранка Бељан –Балабан положиле су пред Скупштином заклетву.

Председавајући је Ивани Дулић-Марковић и Јадранки Бељан-Балабан честитао на избору за чланове Извршног већа АП Војводине и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ

Председник Извршног већа АП Војводине, на основу члана 21. став 1. тачка 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине, је доставио Скупштини Предлог за избор заменика старешина покрајинских органа управе на разматрање.

Др Бојан Пајтић, председник Извршног већа АП Војводине дао је додатно образложење Предлога.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог за избор Слободана Војиновића за заменика покрајинског секретара за привреду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" и четири гласа "против" за заменика покрајинског секретара за привреду изабрала Слободана Војиновића.

Председавајући је ставио Предлог за избор Добаји Јаноша за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и четири гласа "против" за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство изабрала Добаји Јаноша.

Председавајући је ставио Предлог за избор Светлане Вујовић за заменика покрајинског секретара за образовање на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и четири гласа "против" за заменика покрајинског секретара за образовање изабрала Светлану Вујовић.

Председавајући је ставио Предлог за избор Смиље Максимовић за заменика покрајинског секретара за информације на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за информације изабрала Смиљу Максимовић.

Председавајући је ставио Предлог за избор Екрес Розалије за заменика покрајинског секретара за финансије на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за финансије изабрала Екрес Розалију.

Председавајући је ставио Предлог за избор Сање Чиплић за заменика покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за архитектуру, урбанизам и градитељство изабрала Сању Чиплић.

Председавајући је ставио Предлог за избор Toth–Glemba мр Кларе за заменика покрајинског секретара за социјалну политику и демографију на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласова "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за социјалну политику и демографију изабрала Toth–Glemba мр Клару.

Председавајући је ставио Предлог за избор др Радета Ћирића за заменика покрајинског секретара за науку и технолошки развој на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за науку и технолошки развој изабрала др Радета Ћирића.

Председавајући је ставио Предлог за избор Томислава Папића за заменика покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине изабрала Томислава Папића.

Председавајући је ставио Предлог за избор Александре Бабић за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и једним гласом "против" за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину изабрала Александру Бабић.

Председавајући је ставио Предлог за избор Миодрага Јововића за заменика покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу изабрала Миодрага Јововића.

Председавајући је ставио Предлог за избор Милана Поповића за заменика покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој изабрала Милана Поповића.

Председавајући је ставио Предлог за избор Владимира Пандурова за заменика покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и пет гласова "против" за заменика покрајинског секретара за регионалну и међународну сарадњу изабрала Владимира Пандурова.

Председник Скупштине је изабраним заменицима покрајинских честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину са Извештајем о извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа АП Војводине и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Мирослав Кришан, Живко Марковић, проф др Ненад Вуњак, Ђурчјански Јан и Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", пет гласова "против" и три уздржана гласа донела Одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ" У ВРШЦУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Основне музичке школе "Јосиф Маринковић" у Вршцу и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за образовање проф. др Јегеш Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скуштина са 80 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Основне музичке школе "Јосиф Маринковић" у Вршцу.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У ЦРВЕНКИ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Пољопривредно машинске школе у Црвенки и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање за 5, 6 и 7. тачку дневног реда поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за образовање проф. др Јегеш Золтан.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Пољопривредно машинске школе у Црвенки.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "КОВИН" У КОВИНУ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности на промену назива Средње пољопривредне школе "Ковин" у Ковину и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на промену назива Средње пољопривредне школе "Ковин" у Ковину.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ, СТРУКТУРИ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Додатно образложење Предлога одлуке дала је проф. др Светлана Лукић-Петровић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о броју, структури и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ДРУГИХ ОБЛИКА РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2008. ДО 2012. ГОДИНЕ

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине утврдило је Предлог одлуке о Стратегији за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у Аутономној Покрајини Војводини за период од 2008. до 2012. године и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе, Одбор за равноправност полова, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за буџет и финансије и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Милан Ђукић, Боре Кутић, Ана Новковић, Селеши Ђенђи и Бранко Гајин.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о Стратегији за заштиту од насиља у породици и других облика родно заснованог насиља у Аутономној Покрајини Војводини за период од 2008. до 2012. године.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 17.септембра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


10. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" донела Одлуку о изменама Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2007. ГОДИНУ

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад усвојио је Извештај о пословању за 2007. годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2007. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Фехер мр Ласло, Светозар Буквић, др Живорад Смуљанић, Бранко Јоцић, Иштван Пастор, мр Томислав Богуновић, Бранислав Радановић, директор ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, Даниел Петровић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство и др Слободан Пузовић, покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" прихватила Извештај о пословању Јавног водопривπ€ед΀½ог предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2007. годину.

Председавајући је одредио паузу до 16 часова.


12. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2007. ГОДИНУ

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин је усвојио Извештај о пословању за 2007. годину и доставио Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2007. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Ненад Боровић, Биро др Иштван, др Живорад Смиљанић, Светозар Буквић, Такач Марта, директор ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин и др Слободан Пузовић, покрајински секретар за заштиту животне средине и одрживи развој.

На предлог председавајућег је утврђен кворум за даљи рад седнице и утврђено је да седници присуствује 76. посланика

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" прихватила Извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2007. годину.


13. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ – "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP" ЗА 2007. ГОДИНУ

Извештај о пословању је достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за буџет и финансије и Одбор за привреду. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Иштван Пастор, мр Томислав Богуновић, Милан Ђукић и проф. др Ненад Вуњак.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" прихватила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини – "Vojvodina Investment Promotion – Vip" за 2007. годину.


14. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ГОДИШЊИМ ОБРАЧУНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2007. ГОДИНЕ.

Управни одбор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад усвојио је Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2007. годину и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање.

Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала Душанка Сремачки, покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 84 гласа "за" прихватила Годишњи извештај о пословању са годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2007. годину.


15. тачка дневног реда:ИЗВЕШТАЈ О ДОДЕЉЕНИМ СРЕДСТВИМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине доставио је Скупштини Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине зa 2007. годину на разматрање.

Извештај о додељеним средствима Фонда је претходно размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај Фонда.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о додељеним средствима Фонда на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" прихватила Извештај о додељеним средствима Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину.


16. тачка дневног реда:ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине доставио је Скупштини Завршни рачун за 2007.годину ради давање сагласности.

Завршни рачун Фонда достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" донела Одлуку о давању сагласности на Завршни рачун Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину.


17. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2007. ГОДИНУ

Управни одбор Завода за равноправност полова усвојио је Извештај о пословању за 2007. годину и доставио га Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за равноправност полова. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Завода за равноправност полова.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: доц др Бранислава Белић, Маја Седларевић и Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање и равноправност полова.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" прихватила Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2007. годину .


18. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ У 2007. ГОДИНИ

Управни одбор Завода за културу Војводине усвојио је Извештај о пословању у 2007. годину и доставио га Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању Завода за културу Војводине у 2007. години.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" прихватила Извештај о пословању Завода за културу Војводине у 2007. годину.


19. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2007. ГОДИНУ

Управни одбор Покрајинског завода за спорт је усвојио Извештај о пословању за 2007. годину са техничким исправкама и доставио Скупштини Аутономне Покрајине Војводине на разматрање.

Извештај о пословању за 2007. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби.

Извештај о пословању за 2007. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању за 2007. годину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Грмуша Александар и Модест Дулић, покрајински секретар за спорт и омладину.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и четири гласа "против" прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт за 2007. годину.


20. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ФОРУМ-ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ" ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И ЧАСОПИСА ЗА 2007. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ)

Управни одбор Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа усвојио је Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа за 2007. годину и доставио га Скупштини АП Војводине, ради давања сагласности.

Извештај о финансијском пословању достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење. Извршно веће није имало примедби и утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности.

Извештај о финансијском пословању и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.Одбор је предложио Скупштини да да сагласност на Извештај о финансијском пословању за 2007. годину.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" донела Одлуку о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа "Форум-Издавачка делатност" за издавање књига и часописа за 2007. годину.


21. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

Педагошки завод Војводине доставио је Скупштини Аутономне Покрајине Војводине Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2007. годину на разматрање и усвајање.

Извештај о раду за 2007. годину достављен је Извршном већу АП Војводине на мишљење.Извршно веће није имало примедби.

Извештај о раду за 2007. годину претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбор је предложио Скупштини да размотри и усвоји Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2007. годину.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" усвојила Извештај о раду Педагошког завода Војводине за 2007. годину


22. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Одбор за информисање, на седници одржаној 22. септембра 2008. године, утврдио је Предлог одлуке о изменама Одлуке о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и пет гласова "против" донела Одлуку о именовању председника и чланова Скупштине "Дневник" Холдинг акционарског друштва за новинско-издавачку делатност.


23. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ

Одбор за информисање, на седници 22.септембра 2008, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и осам гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.


24. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2007. ГОДИНУ

Покрајински омбудсман доставио је Скупштини АП Војводине Извештај за 2007. годину и на основу члана 37. став 5. Одлуке о Покрајинском омбудсману затражио расправу о Извештају.

Извештај Покрајинског омбудсмана претходно су размотрили Одбор за међунационалне односе, Одбор за равноправност полова, Одбор за информисање, Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт, Одбор за представке и предлоге, Одбор за здравство, социјалну политику и рад, Одбор за демографску политику и друштвену бригу о деци, Одбор за буџет и финансије и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Додатно образложење Извештаја дао је Покрајински омбудсман др Петар Теофиловић.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је констатовао да се Скупштина, разматрајући Извештај Покрајинског омбудсмана за 2007. годину, упознала са радом Покрајинског омбудсмана.


Пошто смо окончали рад по утврђеном дневном реду, прешло се на постављање ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА. Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 17,45 часова.