Saziv 2012-2016
Session number: 36
Date of event: 03. 11. 2014.
Minutes

sa 36. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 03. novembra 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 106 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: prof. dr Branislava Belić, Milan Ćuk, Predrag Amižić, dr Željko Vidović, Živko Vrcelj, Goran Gonđa, Tanja Dokmanović, Uroš Kandić, Bogdan Laban, prof. dr Svetlana Lukić – Petrović, Ljubiša Milosavljević, Svetlana Selaković, Savka Stratijev i Zoltan Takač.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je sednicu Skupštine sazvao na predlog Pokrajinske vlade u skladu sa članom 78. stav 5 Poslovnika o radu.

Zapisnik sa 35. sednice Skupštine, koja je održana 28. oktobra 2014. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 36. sednicu Skupštine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 35. sednice Skupštine.
Zbog tehničkih problema u sistemu za glasanje, predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15 minuta.
Posle pauze utvrđen je kvorum. Predsedavajući i konstatovao da u sali prisustvuje 62 poslanika.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 35. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Takač Zoltan, u skladu sa članom 53. stav 1 tačka 1 Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine, dana 28. oktobra 2014. godine.
Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmatrao je podnetu ostavku i predložio Skupštini da konstatuje prestanak mandata poslaniku Takač Zoltanu.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 53. stav 4 Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, da je poslaniku Takač Zoltanu prestao mandat u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.
Odluka Skupštine dostaviće se Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novom poslaniku.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je predsednik Pokrajinske vlade, u skladu sa članom 52. stav 2 Statuta AP Vojvodine, dostavio Skupštini podnetu ostavku Nataše Pavićević Bajić, na funkciju člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine i ostavku Slaviše Grujića na mesto potpredsednika Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 52. stav 2. Statuta AP Vojvodine, da je Nataši Pavićević Bajić, prestao mandat člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine sa 03. novembrim 2014. godine, zbog podnete ostavke.
Takođe, predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 52. stav 2. Statuta AP Vojvodine, da je Slaviši Grujiću, prestala funkcija potpredsednika Pokrajinske vlade, zbog podnete ostavke i da Sekretarijat za kulturu i javno informisanje nastavlja da vodi kao član Pokrajinske vlade.

Predsednik Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“, u skladu sa članom 38. stav 2 i 4 Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što je poslanica Vera Ugrčić Ilić, pristupila Poslaničkoj grupi „Izbor za bolju Vojvodinu“.
Predsednik Poslaničke grupe „Pokrenimo Vojvodinu – Tomislav Nikolić“, u skladu sa članom 38. stav 2 i 4 Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što su poslanici Zoran Tanasković i Svetlana Selaković, pristupili Poslaničkoj grupi „Pokrenimo Vojvodinu - Tomislav Nikolić“.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 36. sednicu Skuštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red 36. sednice Skupštine AP Vojvodine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

        1. RAZREŠENjE I IZBOR POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA POKRAJINSKE VLADE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 90. stav 1. i 2. Poslovnika o radu po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Na osnovu člana 95. Poslovnika o radu, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: RAZREŠENjE I IZBOR POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA POKRAJINSKE VLADE.

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog za razrešenje potpredsednika i člana Pokrajinske vlade – pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj i Predlog za izbor potpredsednika i članova Pokrajinske vlade, na razmatranje.
Predlog je dodatno obrazložio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Ivana Zečević, Pastor Ištvan, dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade, mr Maja Sedlarević, prof. dr Pavle Budakov, dr Predrag Matejin, Borislav Novaković, Vladimir Galić, Šandor Egereši, Milenko Jovanov, Miloš Gagić, Miroslav Španović, Dragana Milošević, Đorđe Milićević, Gavra Avramov, Stojanka Lekić, Milan Vlaisavljević, Nenad Borović, Damir Zobenica, Nada Bodrožić, Bore Kutić, Pavle Počuč, Jovan Lazarov i Seleši Đenđi.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 5. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o izboru i razrešenju potpredsednika i članova Pokrajinske vlade, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje potpredsednika i člana Pokrajinske vlade – pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština razrešila prof. dr Dragoslava Petrovića funkcije potpredsednika i člana Pokrajinske vlade – pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je stavio Predlog za izbor potpredsednika Pokrajinske vlade na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i 35 glasova „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Miroslava Vasina za potpredsednika Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je stavio Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 34 glasa „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Vladimira Pavlova za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj
Predsedavajući je stavio Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 33 glasa „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Nenada Stankovića za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine.
Predsedavajući je stavio Predlog za izbor potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 3 glasom „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Branislava Bogaroškog za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 47. stav 2 Statuta AP Vojvodine, da poslaniku Branislavu Bogaroškom prestaje mandat poslanika u Skupštini AP Vojvodine, zbog izbora na funkciju potpredsedsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Odluka o prestanku mandata dostaviće se Pokrajinskoj izbornoj komisiji, radi dodele mandata novom poslaniku.
Izabrani potpredsednici i članovi Pokrajinske vlade su, Na osnovu člana 189. Poslovnika o radu i člana 13. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi AP Vojvodine, polažili pred Skupštinom zakletvu.
Predsedavajući je, izabranim potpredsednicima i članovima Pokrajinske vlade, u ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.

Pošto (više) je iscrpljen rad po utvrđenom Dnevnom redu, predsedavajući je zaključio 36. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15,40 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.