Saziv 2012-2016
Session number: 37
Date of event: 23. 12. 2014.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine,

 

S A Z I V A M

37. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 23. decembra 2014. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA – OMBUDSMANU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBRAZOVANjU UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 6. PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE;
 8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NOVINA KOJE OBJAVLjUJU INFORMACIJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA;
 9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA;
 10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA;
 11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;
 12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKIH SKUPŠTINSKIH ODLUKA;
 13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;
 14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐIVANjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
 15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
 16. POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZMENAMA GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
 17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINI;
 18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINI;
 19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINI;
 20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
 21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
 22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINI;
 23. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELI OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINI;
 24. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA PREVENCIJE INFEKCIJA HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINI;
 25. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
 26. PREDLOG ODLUKE O PROGRAMU ZA ZAŠTITU ŽENA OD NASILjA U PORODICI I U PARTNERSKIM ODNOSIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE;
 27. PREDLOG ODLUKE O PRAVILIMA O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE PROGRAMSKOG SAVETA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE “RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE“;
 28. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 36. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 03. novembra 2014. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 13. decembar 2014. godine


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)