Saziv 2012-2016
Session number: 37
Date of event: 23. 12. 2014.
Minutes

sa 37. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 23. decembra 2014. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 25 minuta.

Sednici Skupštine predsedavali su: Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Predrag Amižić, dr Željko Vidović, Dragan Vulin, Uroš Kandić, prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, Ljubiša Milosavljević, Borislav Novaković i Ladislav Tomić.
Sednici su prisustvovali predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 36. sednice Skupštine sa primedbom poslanice Dragane Milošević.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 79 glasova „za“ usvojila Zapisnik sa 36. sednice Skupštine.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanicima u Skupštini AP Vojvodine.
Predsedavajući je Izveštaj stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 85 glasova „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslanici Kovač Tinde, diplomiranom tekstilnom mašinskom inženjeru iz Subotice, sa Izborne liste VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - Pásztor István – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Ištvan Pastor i poslaniku Keresteš Dejanu, poljoprivrednom tehničaru iz Bačke Topole, sa Koalicione izborne liste LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE – Nenad Čanak.

Zamenik predsednika Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“, u skladu sa članom 38. st. 2 i 4 Poslovnika o radu, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene sastava Poslaničke grupe tako što su poslanici Željko Vidović, Lazar Račić i Srđan Zavišin istupili iz Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“.
Poslanička grupa „Lige socijaldemokrata Vojvodine“, u skladu sa članom 38. Poslovnika o radu, obavestila je predsednika Skupštine da je za predsednika Poslaničke grupe određen poslanik Dušan Jakovljev.
Na osnovu člana 86. Poslovnika o radu, prešlo se na deo sednice u kome poslanici mogu Pokrajinskoj vladi, u skladu sa članom 198. Poslovnika o radu, postavljati pitanja i tražiti informacije o svim oblastima iz nadležnosti Pokrajinske vlade.
Predsedavajući je obavestio Skupštinu da su prema redosledu pristizanja, pitanja postavili poslanici Pavle Počuč, članu Pokrajinske vlade i pokrajinskom sekretaru za finansije, Zoranu Radomanu i poslanik Bore Kutić, dr Bojanu Pajtiću, predsedniku Pokrajinske vlade i dr Slobodanu Puzoviću, pokrajinskom sekretaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Pavle Počuč obrazložio je postavljeno pitanje. Na pitanje Pavla Počuča odgovorio je član Pokrajinske vlade Zoran Radoman.
Poslanik Bore Kutić obrazložio je postavljeno pitanje. Na pitanje Bore Kutića odgovorio je član Pokrajinske vlade dr Slobodan Puzović.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.
Na predlog predsedavajućeg utvrđeno je da je u sali prisutno 80 poslanika i da u Supštini postoji kvorum za rad.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 37. sednicu Skuštine AP Vojvodine.
Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akta čije se razmatranje predlaže na sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Predsednik je obavestio poslanike da je Pokrajinska vlada, na osnovu člana 87. stav 5 Poslovnika o radu povukla iz procedure

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
- PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 58 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 58 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 60 glasova „za“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 59 glasova „za“ predlog usvojila.

Pokrajinska vlada predložila je, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novim tačkama dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2015 – 2019. GODINE;
- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
- PREDLOG ZAKLjUČAKA O STAVU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2015 – 2019. GODINE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 61 glasom „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red sednice Skupštine dopuni sa tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ZAKLjUČAKA O STAVU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

    1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
    2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
    3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA – OMBUDSMANU;
    4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
    5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBRAZOVANjU UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
    6. PREDLOG ZAKLjUČAKA O STAVU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA;
    7. PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
    8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE;
    9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NOVINA KOJE OBJAVLjUJU INFORMACIJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA;
    10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA;
    11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA;
    12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA;
    13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKIH SKUPŠTINSKIH ODLUKA;
    14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐIVANjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
    15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI;
    16. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU;
    17. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
    18. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
    19. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
    20. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
    21. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
    22. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2015 – 2019. GODINE;
    23. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
    24. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;
    25. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
    26. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA PREVENCIJE INFEKCIJA HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
    27. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU;
    28. PREDLOG ODLUKE O PROGRAMU ZA ZAŠTITU ŽENA OD NASILjA U PORODICI I U PARTNERSKIM ODNOSIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE;
    29. PREDLOG ODLUKE O PRAVILIMA O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE PROGRAMSKOG SAVETA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE “RADIO-TELEVIZIJE VOJVODINE“;
    30. PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU.
    31. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
    32. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
    33. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU;
    34. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU;
    35. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“, utvrdila dnevni red 37. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 4 i 5 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je preložio spajanje pretresa po tačkama 10 do 13 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 65 glasova „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 14 do 23 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 24 do 27 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 31 do 34 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 66 glasova „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada utvrdila je amandmane I-VII na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, koji su, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postali sastavni deo Predloga i o njima se odvojeno ne glasa.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke amandmane su podneli poslanici: Jovan Lazarov (I-XII), Milenko Babić (I), Pavle Počuč (I-III) i Stojanka Lekić (I).
Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje.
Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane poslanika Jovana Lazarova (I-XII), Milenka Babića (I), Pavle Počuča (I-III) i Stojanke Lekić (I).
Na osnovu člana 157. stav 1 Poslovnika o radu, u delu koji se odnosi na rashode kojima se finansiraju delatnosti iz delokruga odbora, Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmatrao i Odbor za ravnopravnost polova.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke, amandmane poslanika i izveštaj Odbora prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije.
Odbor za budžet i finansije predložio je Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika Jovana Lazarova (I-XII), Milenka Babića (I), Pavla Počuča (I-III) i Stojanke Lekić (I).
Član Odbora za budžet i finansije Jovan Lazarov, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Odbor za propise razmotrio je amandmane poslanika Jovana Lazarova (I-XII), Milenka Babića (I), Pavla Počuča (I-III) i Stojanke Lekić (I), i konstatovao, u skladu sa članom 59. Poslovnika o radu, da su amandmani pravno mogući.
Član Odbora za propise, Vladimir Galić, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.
Povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke poslanicima se obratio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Na osnovu člana 158. stav 1 Poslovnika o radu, o predlogu budžeta na sednici Skupštine pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.
Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.
U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, Vladimir Galić, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Jovan Lazarov, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Nenad Stanković, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine, Akoš Ujhelji, Dušan Jakovljev, Vesna Bjelić Francuski, Predrag Matej, mr Miroslav Španović, Bore Kutić, Nenad Borović, Milenko Jovanov, Tamaš Tot, Mata Matarić, Aleksandar Marton, Đorđe Milićević, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Stojanka Lekić, Robert Santo, Miloš Šibu, Milan Vlaisavljević, Robert Kolar, Predrag Ginculj, mr Maja Sedlarević, Damir Zobenica i Aniko Žiroš- Jankelić.
Predsedavajući je zaključio pretres u načelu i otvorio pretres u pojedinostima.
U pretresu u pojedinostima su učestvovali: Jovan Lazarov, Milenko Babić, prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Pavle Počuč, Marinika Tepić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za sport i omladinu i Stojanka Lekić.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Milenka Babića.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 19 glasova „za“, 64 glasa „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa nije prihvatila Amandman I poslanika Milenka Babića.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 20 glasova „za“, 68 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 66 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman III poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 65 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“, 68 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman IV poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“, 67 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman V poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 20 glasova „za“, 67 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman III poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“, 67 glasova „protiv“ i jednim „uzdržanim“ glasom nije prihvatila Amandman VI poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman VII poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman VIII poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman IX poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman X poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 68 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman XI poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Jovana Lazarova.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 22 glasa „za“ i 67 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman XII poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Stojanke Lekić.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 22 glasa „za“ i 66 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanice Stojanke Lekić.
Na osnovu člana 38. stav 3. Statuta AP Vojvodine, o donošenju budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 68 glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom, donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je odredio pauzu od 16,45 do 18,13 časova.
Posle pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđeno je da je u sali prisutan 61 poslanika i da u Supštini postoji kvorum za rad.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Odbor za propise utvrdio je Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog odluke amandmane I-II je podneo poslanik Jovan Lazarov.
Odbor za propise prethodno je razmotrio amandmane poslanika Jovana Lazarova i konstatovao da su amandmani pravno mogući i, u skladu sa članom 150. Poslovnika o radu, kao predlagač, predlažio Skupštini da ne prihvati amandmane poslanika Jovana Lazarova.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Stevica Nazarčić, Vladimir Galić, Milenko Jovanov, Đorđe Milićević i Jovan Lazarov.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio, Amandman I Jovana Lazarova, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 65 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I Jovana Lazarova
Predsedavajući je stavio Amandman II poslanika Jovana Lazarova na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština, sa 21 glasom „za“ i 66 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman II poslanika Jovana Lazarova.
Na osnovu člana 38. stav 3. alineja 6. Statuta AP Vojvodine, Skupština, o donošenju Poslovnika o radu, odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ i 20 glasova „protiv“ donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA – OMBUDSMANU;

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu utvrdio je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada u svom Mišljenju ukazala je da Predlog pokrajinske skupštinske odluke sadrži nekoliko pravno-tehničkih nedostataka.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno je razmatrao Odbor za propise i utvrdio pravno-tehničke ispravke Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor predlaže Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku sa utvrđenim pravno – tehničkim ispravkama.
Predlog je dodatno obrazložio Slavko Parać, predsenik Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu.
Predsedavajući je zaključio pretres i stavio Predlog na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 4 i 5, prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU RADA FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE i PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBRAZOVANjU UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine Amandman I je podneo poslanik Pavle Počuč.
Amandman je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila Amandman poslanika Pavla Počuča.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine prethodno je razmotrio Odbor za privredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Član Odbora za privredu, Vladimir Galić, u skladu sa članom 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio je mišljenje, koje je imao pravo da obrazloži na sednici.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Amandman prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka i Amandman na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Amandman pravno moguć i da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine podneo je Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvario pretres.
U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, Predrag Matejin, Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije, Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Milenko Jovanov, Vladimir Soro, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pavle Počuč.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsdevajući je stavio Amandman I na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine poslanika Pavla Počuča, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 21 glasom „za“, 62 glasa „protiv“i jednim „uzdržanim“ nije prihvatila Amandman I na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasova „za“ i 19 glasova „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku rada Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 21 glasom „protiv“donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ZAKLjUČAKA O STAVU SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVIMA NjIHOVIH PORODICA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog zaključaka o stavu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa Nacrtom zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članovima njihovih porodica i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Uvodno izlaganje povodom Predloga zaključaka podnela je prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je otvario pretres.
U pretresu su učestvovali: prof dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, prof dr Pavle Budakov, Vladimir Galić, Branislav Bugarski, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za međuregioanlnu saradnju i lokalnu samoupravu, Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, mr Miroslav Španović i Milenko Jovanov.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog zaključaka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 55 glasova „za“ i 13 glasova „protiv“, donela Zaključke o stavu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u vezi sa Nacrtom zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članovima njihovih porodica.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;

Odbor za bezbednost utvrdio je Predlog odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.
Predlog odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i smatra da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predlog je dodatno obrazložio mr Miroslav Španović.
Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i 12 glasova „protiv“donela Odlukeu o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke Amandman I je podneo poslanik Pavle Počuč.
Amandman je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila Amandman poslanika Pavla Počuča.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Amandman, prethodno su razmotrili Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za privredu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i Amandman prethodno je razmotrio i Odbor za propise. Odbor za propise smatra da je Amandman pravno moguć i da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Toma Jošanov, direktor Direkcije za robne rezerve AP Vojvodine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Poslanik Pavle Počuč je obrazložio podnet Amandman.
Predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Amandman I poslanika Pavla Počuča, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 11 glasova „za“ i 48 glasova „protiv“ nije prihvatila Amandman I poslanika Pavla Počuča.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 50 glasova „za“ i deset glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NOVINA KOJE OBJAVLjUJU INFORMACIJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA - NACIONALNIH ZAJEDNICA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i dostavila ga Skupštini, na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za informisanje. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Milorad Đurić, zamenik pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 49 glasova „za“ i 11 glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Pošto je spojen pretres po tačkama 10 - 13, prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA DODELE BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANjINA, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OBJAVLjIVANjU PROPISA I DRUGIH AKATA I PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKIH SKUPŠTINSKIH ODLUKA, i dostavila ih skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i Odbor za međunacionalne odnose. Odbori predlažu Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 54 glasa „za“ i deset glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 56 glasova „za“ i deset glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o objavljivanju propisa i drugih akata.
Predsedavajući je stavio Ppredlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova „za“ i devet glasova „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka.

Pošto su spojeni pretresi po tačkama 14 - 23, prešlo se na rad po tim tačkama.


Pokrajinska vlada utvrdila je PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐIVANjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O GODIŠNjEM PROGRAMU UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DUGOROČNOM PROGRAMU MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD 2015 – 2019. GODINE i PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA STOČARSTVA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU, i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada utvrdila je Amandman I na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, koji je, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postao sastavni deo Predloga i o njemu se odvojeno ne glasa.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao Odbor za poljoprivredu i predložio je Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio je Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Na predlog poslanika dr Predraga Matejina, utvrđen je kvorum. Predsedavajući je konstatovao da je u sali bilo prisutno 63 poslanika, što je dovoljno da se nastavi sa radom.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je Branislav Bogaroški, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Na predlog predsedavajućeg je utvrđen kvorum. U sali je bilo prisutno 61 poslanik.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. Godini.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2015 – 2019. godine.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o dugoročnom programu mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2015 – 2019. godine.
Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređenja stočarstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.

Pošto je pretres spojen, prešlo se na rad po tačkama 24-27.


Pokrajinska vlada utvrdila je: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLjA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU OČUVANjA PLODNOSTI KOD OBOLELIH OD MALIGNIH BOLESTI U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU, PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA PREVENCIJE INFEKCIJA HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU i PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA ONKOLOŠKE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2015. GODINU i dostavila ih skupštini na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmatrao Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da su predlozi pokrajinskih skupštinskih odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ i 1 glasom „protiv“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja prevencije infekcija humanim papiloma virusom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređenja prevencije infekcija humanim papiloma virusom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu.


28. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PROGRAMU ZA ZAŠTITU ŽENA OD NASILjA U PORODICI I U PARTNERSKIM ODNOSIMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke Amandman je podneo poslanik Goran Gonđa.
Amandman je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada prihvatila je Amandman poslanika Gorana Gonđe, koji je postao sastavni deo Predloga i o njemu se odvojeno ne glasa.
Predlog odluke i Amandman prethodno su razmotrili: Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku.
Predlog odluke i Amandman prethodno je razmatrao i Odbor za propise. Odbor za propise smatra da je Amandman pravno moguć i da je Predlog odluke u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je otvario pretres. Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ donela Odluku o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine.


29. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PRAVILIMA O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE PROGRAMSKOG SAVETA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE „RADIO - TELEVIZIJE VOJVODINE“;

Odbor za informisanje Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o Pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio - televizije Vojvodine“ i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog odluke dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada u svom Mišljenju, ukazala je da Predlog odluke sadrži nekoliko pravno-tehničkih nedostataka.
Predlog odluke i Mišljenje Pokrajinske vlade prethodno je razmotrio Odbor za propise i utvrdio je pravno-tehničke ispravke Predloga. Odbor smatra da je Predlog pokrajinske skupštinske odluke u skladu Statutom i pravnim sistemom.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio - televizije Vojvodine“.


30. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA ZA 2014. GODINU;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta za 2014. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres. Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta za 2014. godinu.

Pošto je spojen pretres, prešlo se na rad po tačkama 31-34.


Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE, PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE, PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU i PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANA SAVETA FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Pedagoškog zavoda Vojvodine.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni odluke o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ donela Odluku o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Novom Sadu.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke o izmeni odluke o imenovanju člana Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 58 glasova „za“ donela Odluku o izmeni odluke o imenovanju člana Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.


35. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, na predlog poslaničkih grupa „Liga socijaldemikrata Vojvodine“ i „Izbor za bolju Vojvodinu“, dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
Pošto nije bilo prijavljenih govornika u pretresu, predsedavajući je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pošto je okončan rad po utvrđenom dnevnom redu prešlo se na POSLANIČKA PITANjA.

Poslanička pitanja su postavili Pavle Počuč i Jovan Lazarov.

Pošto više nije bilo poslaničkih pitanja, predsedavajući je zaključio 37. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 22,02 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.