Saziv 2012-2016
Session number: 40
Date of event: 08. 04. 2015.
Minutes

sa 40. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održane 08. aprila 2015. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 10 časova i 21 minut.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 102 poslanika.

Sednici Skupštine nisu prisustvovali sledeći poslanici: Đorđe Milićević, Gavra Avramov, dr Željko Vidović, dr Živko Vrcelj, Dragan Vulin, Uroš Kandić, Robert Kolar, Neđeljko Konjokrad, Bogdan Laban, dr Goran Latković, prof. dr Svetlana Lukić Petrović, Predrag Mijić, Dragana Milošević, Tihomir Nežić, Kristina Meneši, dr Lazar Račić, Savka Stratijev i Bogdan Travica.

Predsedavajući je, na inicijativu Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, pozvao poslanice i poslanike da svojim potpisom podrže Platformu „Ženska platforme za razvoj Srbije 2014 - 2020“.
Sednici su prisustvovali Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade, sa pravom predstavljanja Pokrajinske vlade i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.
Zapisnik sa 39. sednice Skupštine, koja je održana 20. marta 2015. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za sednicu.
Predsedavajući je stavio Zapisnik sa 39. sednice na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ usvojila Zapisnik sa 39. sednice Skupštine.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost predloga akata čije se razmatranje predlaže na današnjoj sednici Skupštine na jezicima, čija je službena upotreba utvrđena Statutom, sa srpskim jezikom.

Pokrajinska vlada je predložila, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVEDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ predlog usvojila.

Predsednik Skupštine je predložio, na osnovu člana 87. st. 2. i 4. Poslovnika o radu, da se predloženi dnevni red sednice Skupštine dopuni novom tačkom dnevnog reda:

- PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ predlog usvojila.

Predsedavajući je predložio da se poslanici izjasne o predloženom dnevnom redu sa sledećim redosledom tačaka:

DNEVNI RED:

    1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD, SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
    2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ;
    3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE;
    4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA;
    5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;
    6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNADBEVANjE „ISTOČNI SREM“;
    7. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA „OKANj BARA“ I „RUSANDA“;
    8. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU INSTITUTA BIOSENS – ISTRAŽIVAČKO – RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;
    9. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZA SMART SPECIJALIZACIJU U ISTRAŽIVANjU I INOVACIJAMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2015. – 2020. GODINE;
    10. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA;
    11. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA;
    12. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA NACIONALNIH MANjINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA;
    13. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
    14. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;
    15. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVEDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;
    16. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
    17. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ utvrdila dnevni red 40. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
U skladu sa članom 88. stav 4. Poslovnika o radu Skupštine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 1 do 4 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 5 do 7 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ predlog usvojila.
Predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama 10 do 13 utvrđenog Dnevnog reda.
Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ predlog usvojila.

Prešlo se na rad po utvrđenom Dnevnom redu.

Pošto je spojen pretres po tačkama 1-4 Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD, SA ELEMENTIMA DETALjNE REGULACIJE;
2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE KULTURNOG PREDELA BAČ;
3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE;
4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ-NERA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad, sa elementima detaljne regulacije, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera i dostavila ih skupštini na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada, kao predlagač je utvrdila pravno-tehničku ispravku teksta koja je postala sastavni deo Predloga, i o njemu se odvojeno ne glasa.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do rafinerije nafte Novi Sad, sa elementima detaljne regulacije prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložili su Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“ prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise prethodno je razmotrio Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i predložio Skupštini da razmotri predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise.
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Nataša Lalić, Jožef Tobiaš i Željko Crnogorac.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad, sa elementima detaljne regulacije, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“, jednim glasom „protiv“ i 12 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o donošenju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda od sabirno otpremne stanice Turija sever do Rafinerije nafte Novi Sad, sa elementima detaljne regulacije.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa „za“ i 15 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o donošenju Prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Bač.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova „za“ i 13 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o donošenju Prostornog plana područja posebne namene multifunkcionalnog ekološkog koridora Tise.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova „za“ i 12 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera.

Pošto je spojen pretres po tačkama 5-7 Dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE SREMA;
6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA VODOSNADBEVANjE „ISTOČNI SREM“;
7. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA „OKANj BARA“ I „RUSANDA“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnadbevanje „Istočni Srem“, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“ i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predloge pokrajinskih skupštinski odluka prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise .
Uvodno izlaganje povodom predloga pokrajinskih skupštinskih odluka podneo je dr Slobodan Puzović, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Lazar Čavić, mr Miroslav Španović i Nenad Borović.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ i šest „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnadbevanje „Istočni Srem“, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova „za“, jednim glasom „protiv“ i sedam „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnadbevanje „Istočni Srem“.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova „za“ i 13 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o izradi Prostornog plana područja posebne namene zaštićenih prirodnih dobara „Okanj bara“ i „Rusanda“.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU INSTITUTA BIOSENS – ISTRAŽIVAČKO – RAZVOJNOG INSTITUTA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE BIOSISTEMA;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Instituta BioSens – istraživačko – razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke, Pokrajinska vlada, kao predlagač, utvrdila je amandmane I- III koji su, u skladu sa članom 151. Poslovnika o radu, postali sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njima se odvojeno ne glasa.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno su razmotrili Odbor za privredu, Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise i smatra da je Pokrajinska skupštinska odluka u skladu sa Statutom i pravnim sistemom.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao: Saša Homanov.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Instituta BioSens – istraživačko – razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom „za“ i jednim „uzdržanim“ glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o osnivanju Instituta BioSens – istraživačko – razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU ZA SMART SPECIJALIZACIJU U ISTRAŽIVANjU I INOVACIJAMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2015. – 2020. GODINE;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu za smart specijalizaciju u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2015. – 2020. godine i novi tekst stranica Programa koji su sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke sa novim tekstom stranica Programa prethodno su razmotrili Odbor za privredu, Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu je učestvovao Ilija Ćosić.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu za smart specijalizaciju u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2015. – 2020. godine, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasova „za“ i deset „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o Programu za smart specijalizaciju u istraživanju i inovacijama Autonomne pokrajine Vojvodine za period 2015. – 2020. godine.

Pošto je spojen pretres po tačkama 10-13 dnevnog reda, prešlo se na rad po tim tačkama.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA ODNOSNO ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI ZA UPIS NA VISOKOŠKOLSKU USTANOVU NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA;
11. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA;
12. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA NACIONALNIH MANjINA-NACIONALNIH ZAJEDNICA;
13. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i dostavila ih Skupštini na razmatranje i donošenje.
Pokrajinska vlada, kao predlagač, zamenila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica sa Predlogom pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica razmotrio je i Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednice, Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio je Skupštini da razmotri predloge i donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica prethodno je razmotrio Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednice, Mišljenje Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica prethodno je razmotrio Odbor za međunacionalne odnose i predložio Skupštini da razmotri predloge i da ne donese pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.
Član odbora za međunacionalne odnose, Mata Matarić je, na osnovu člana 52. stav 2. Poslovnika o radu, izdvojio mišljenje koje ima pravo da obrazloži na sednici Skupštine.
Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno je razmotrio i Odbor za propise .
Uvodno izlaganje povodom tačke 10 Dnevnog reda Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednice podneo je Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.
Uvodno izlaganje povodom tačaka 11-13 Dnevnog reda podneo je Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Bore Kutić, Robert Santo, Ivana Zečević, Kavai Sabolč, Aleksandar Marton, prof. dr Pavle Budakov, Slavko Parać, prof. dr Branislav Ristivojević, Mata Matarić, Kovač Tinde, Lekić Stojanka, Seleši Đenđi, Žiroš Jankelić Aniko, Rac Slavko, Mihalj Njilaš, potpredsednik Pokrajinske vlade i Vladimir Pavlov, član Pokrajinske vlade.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“, jednim glasom „protiv“ i sedam „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“ i sedam „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o dodeli budžetskih sredstava organima i organizacijama u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i sedam „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o dodeli budžetskih sredstava organizacijama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i sedam „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PROGRAMU UNAPREĐENjA SOCIJALNE ZAŠTITE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio i Odbor za propise.
Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podnela je prof. dr Vesna Kopitović, članica Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Pavle Počuč, Ivana Milić i prof. dr Vesna Kopitović, član Pokrajinske vlade.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova „za“ i 12 „uzdržanih“ glasova donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o Programu unapređenja socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVEDNOM PREDUZEĆU „VODE VOJVODINE“;

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivednom preduzeću „Vode Vojvodine“ i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predližio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.
Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predložio Skupštini da ne donese Pokrajinsku skupštinsku odluku.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Mata Matarić i Vladimir Galić.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova „za“, devet glasova „protiv“ i šest „uzdržanih“ glasova i donela Pokrajinsku skupštinsku odluko o Javnom vodoprivednom preduzeću „Vode Vojvodine“.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;

Odbor za bezbednost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine utvrdio je Predlog odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.
Predstavnik predlagača, mr Miroslav Španović, obrazložio je podneti Predlog.
Predsedavajući je otvorio pretres i konstatovao de za pretres niko nije prijavio.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ donela Odluku o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Predsednik Skupštine AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na razmatranje i donošenje.
Predsedavajući je otvorio pretres.
U pretresu su učestvovali: Stojanka Lekić, Borislav Novaković i Ištvan Pastor.
Predsednik Skupštine, kao predlagač, predložio je da se Predlog odluke razmatra bez tačke 2, kojom se predlaže izbor predsednika i članovi Odbora za nacionalnu ravnopravnost, a iz razloga što bi poslanici Dušan Jakovljev i Seleši Đenđi bili članovi u četiri odbora što nije u skladu sa odredbama Poslovnika o radu.
Borislav Novaković, predsednik Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“ predložio je da se u predloženom tekstu odluke u tački 6., Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad umesto predloženog člana Živote Lazarevića bira Aniko Žiroš Jankelić.
Predsedavajići je zaključio pretres.
Predsedavajući je stavio Predlog odluke, na glasanje.
Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova „za“ donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine sa predloženim izmenama.

Pošto je iscrpljen Dnevni red, prešlo se na Poslanička pitanja.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio 40. sednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u 15, 35 časova.