Saziv 2012-2016
Az ülések száma: 41
A megtartás időpontja: 28. 04. 2015.

Na osnovu člana 79. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine,

 

S A Z I V A M

41. SEDNICU
SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Sednica će se održati 28. aprila 2015. godine (utorak),
u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 10,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI ZA POTREBE FINANSIRANjA NABAVKE OPREME ZA OPREMANjE OBJEKTA „KAMENICA 2“;
  2. IZVEŠTAJ O UPRAVLjANjU I RASPOLAGANjU JAVNOM SVOJINOM AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;
  3. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA-OMBUDSMANA ZA 2014. GODINU;
  4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  5. PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANjU ODBORA ZA NACIONALNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
  6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAKLjUČIVANjU SPORAZUMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ODGOVARAJUĆIM TERITORIJALNIM ZAJEDNICAMA DRUGIH DRŽAVA.

 

U prilogu Vam dostavljamo Zapisnik sa 40. sednice Skupštine AP Vojvodine, koja je održana 08. aprila 2015. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.
   
Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.


SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

 

Novi Sad, 17. april 2015. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Ištvan Pastor
(Pásztor István)